photo: lê thị huệĐào Trung Đạo

hỏi bóng

 

nửa đêm thức giấc thảng thốt dọ hỏi bóng tối

có phải ngày mai vào xuân?

 

đã qua đã qua thời khốn đọa?

nhẩm đọc bài thơ đoạn rời làm trong đầu đêm qua

 

ôi mùa đông mùa đông mù tỏa vây hãm

hôn thụy cõi ngoài

 

ngoài hiên đêm buông quạnh quẽ

ngửa tay đón mặt trời sớm mai

 

hồn khuya vô xứ

khơi gầy bếp lửa niệm tương phùng

 

thổi suốt địa cầu gió thất tán

chắp nối những cọng cỏ khô ngôn ngữ tro tàn

 

hú gọi mặt trời đen

xô dạt âm ba qui hồi vĩnh cửu

 

trọn kiếp đợi chờ quên lãng chờ đợi lãng quên

vẫn mải miết tìm kẻ vô minh ẩn nấp

 

đào trung đạo

 

2/2021