giới thiệu 2 biên khảo triết học Tây Phương mới nhất xuất bản năm 2018

của Giáo Sư Đặng Phùng Quân

 nguyên giáo sư Triết đại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975

 

Giáo sư Đặng Phùng Quân thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức

 với gần nửa thế kỷ sinh sống tại Houston, Hoa Kỳ, chỉ chuyên đọc và nghiên cứu triết Tây

 

Các biên khảo Triết Học của ông còn là những tác phẩm mang thú vị văn chương rất cao

Triết văn trong các tác phẩm của Đặng Phùng Quân là một lôi cuốn rất đặc biệt

 

HUSSERL & CHỦ NGHĨA L(Ý) TƯỞNG

TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

giá 30$ USD

 

HUSSERL

&

TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI

giá 15$  USD

 

liên lạc:

mrprinthouston@yahoo.com