CHIP DAMERON

THREE POEMS

BA BÀI THƠ


Trần Quý Phiệt
(chuyển dịch)

 

TỔ CHIM

 

Nhng con chim con m vỏ trng ca chúng

và tìm thy đ thc ăn

 

đ ln lên, làm kinh ngc thế gii

vi nhng tài ba tinh xo ca chúng

ánh sáng, màu sc và s nhp nhàng đng b

to ra tiếng kêu chiêm chiếp máy móc,

 

hai tun v cánh không mõi

ri đi vào bóng xế.

 

Mấy si giây thép un cong vn còn lp lánh,

Tri sáng trong hay sương mù, dt ký c

 

và ưc vọng thành mô hình một cái gì

độc đáo và hợp thời đại, nhưng                                              

 

trống rỗng vì những hình dạng ma quái 

của những con hẽm nhỏ đã bị xóa sạch.

 

 

BIRD’S NEST*


The chicks broke their shells

                                      and found enough nourishment.

                                     

                                      to thrive, dazzling the world

                                      with feats of supple prowess,

 

                                      lights and color and synchronicity

                                      sparking their electric chirping,

 

                                      two weeks of constant flapping

                                      and then gone into the dusk.

 

                                      The twisting steel twigs still gleam,

                                      sun or smog, weaving memory

 

                                      and desire into a latticework of what

                                       is surely original, modern, but

 

                                      hollowed by the ghostly shapes

                                      of hutongs now obliterated.

 

 

XUÔI GIÒNG DƯƠNG T GIANG

 

Ti qua khi chúng tôi đi qua nhng ngn đèn

ca nhng chiếc đò đu dc b sông,

 

đưng ti như ruột cá chép

và hát với những âm điệu lạ lùng,

 

tôi cố tìm mãi Lý Bạch và chiếc lồng đèn của ông

bồng bềnh giữa giòng sông chờ trăng

 

hiện ra từ đám mây, chờ tôi

trèo lên thuyền với chai rượu đào

 

 

để chúng tôi có thể đọc cho nhau nghe

những bài thơ viết bằng ngôn ngữ khác biệt, tiếng cười

 

 

vượt qua những núi đồi uốn lượn

và đánh thức bọn cầm quyền

 

những người đàn bà đa sự kia đã quên mất  

những khúc ca đêm cha mẹ họ đã một lần hát.

 

 

DRIFTING DOWN THE YANGTZE RIVER


Last night as we passed the lights

 of houseboats docked along the bank,

                                     

the way dark as a carp’s gullet

                                      and humming with cold harmonies

                                     

I looked hard for Li Bai’s lantern

                                      floating mid-river, waiting for the moon

                                     

to emerge from the clouds, waiting

                                      for me to climb aboard with a bottle

                                     

of Jiu so we could tell each other

                                      poems in our disparate tongues, laughs

                                     

bouncing off the rumpled hillsides

                                      and waking up the authorities

                                     

those tiresome scolds who have forgotten

                                      the night songs their parents once sang.

 

 

VŨ NỮ


Người con gái nhỏ nhất

chiếc áo dài đỏ sặc sở

                            

cái quạt trang sức

cổ tay quấn giải lụa trắng

                            

uốn lượn trên

chiếc đàn nhị                                             

 

biến 

buổi sáng

 

thành buổi tiệc

của các cô gái áo xanh

 

mơ về

buổi tấu diễn thứ nhất

 

 

DANCER

 

The smallest one

bright red robe

 

ornamental fan

bright wrist scarves

flowing across

                                                a strummed ehru 

turning up

                                                the morning

into a feast

                                                of green girls
                                                                                                                                               

dreaming of

                                                the first opera

 

*Trần Quí Phiệt chuyển dịch từ China Sketchbook.

 

 

CHIP DAMERON

(Bản dịch tiếng Việt của GS Trần Quí Phiệt)

 

Author’s bio:

An emeritus professor of English at the University of Texas at Rio Grande Valley, Chip Dameron is the author of eight collections of poetry and a travel book. His poems and essays on contemporary writers have appeared in such periodicals as Mississippi Review, Southwestern American Literature, San Pedro River Review, Puerto del Sol, Hayden’s Ferry Review, New Orleans Review, Texas Quarterly, and many other journals and anthologies, as well as publications in Canada, Ireland, Nigeria, India, China, Thailand, and New Zealand.

Dameron has co-edited one literary magazine, Thicket, and served on the editorial board of five others. A two-time nominee for the Pushcart Prize and a member of the Texas Institute of Letters, he has also been at the Dobie Pisano Ranch. He lives and writes in Brownsville, Texas.

 

About the translator:

Tran Qui Phiet is an emeritus professor of English at Schreiner University. His publications include a study of William Faulkner’s influence on modern French literature and essays on U.S. literature and Vietnamese American literature in various anthologies and journals. His translations of contemporary Vietnamese literature into English have appeared in Vietnam: A Traveler’s Literary Companion (Whereabouts, 1995), Of Vietnam: Identities in Dialogue (Palgrave MacMillan, 2001), Michigan Quarterly Review (Fall 2004), and elsewhere. Since his retirement in 2002 he has devoted himself to writing and studying Marcel Proust. He has recently completed his literary memoir based on his one-year appointment as a Fulbright scholar in Vietnam in 1999-2000.

 

http://www.gio-o.com/TranQuyPhiet.html

 

© gio-o.com 2018