Quảng Tánh Trần Cầm

 

đợi mưa

 

nương náu trong sâu thẳm

sức sống triền miên nhiều thế kỷ

vần vật ngày đêm kết tụ

hạt mầm đă khai sinh

inner-, outer-, alter-

máu loang lổ chổ

tô chuốc lần cuối bức tranh từ giấc mơ ngă màu

ră rời sớm mai không mưa thoảng mùi đất, đá

tôi nằm thở dốc trong nôi thời gian

vằng vặc áo neon em treo/trèo cửa sổ

như trăng rằm nguyên thủy

đếm thêm một ngày chưa mưa

trong chuỗi ngày rạc rày phơi nắng

trầm mặc lắng nghe

đàn không dây.  sáo không lỗ

cánh quạt trần lẻ loi, mệt mỏi

xua đuổi hoài loài thiêu thân ngỗ ngáo

hóa trang làm manga superheroes

dập đầu, găy tay, rách cánh

mây trời khát khô, te tua, vụn vỡ

c̣n đây chút thời gian mong manh, pre-washed

may mắn thay, đêm nay tôi vẫn là tôi

 

Quảng Tánh Trần Cầm

JUL 2017

 


http://www.gio-o.com/QuangTanhTranCamGheDa

 

 

© gio-o.com 2017