Nguyễn Thùy Song Thanh

 

 

HÁ CHẲNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA TÔI SAO

 (3 Bài thơ dưới đây, “Há Không Phải Là Nhà Của Tôi Sao, Ngụ Ngôn Dây Leo, Ông Địa Gặp Nạn” đã bị Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Hà Nội kiểm duyệt, không để xuất hiện trong tập thơ Những Ngón Tay Đánh Rơi Của Thượng Đế, khi họ cho xuất bản bản tập thơ này ở Hà Nội năm 2019 (lth)


 

Đường xưa anh về

Thức bừng hoa cỏ

Khói súng ủ mùi

Ngực áo lính phai

Vượt đá băng gai

Giày trận bung rách

Khúc máu mảng thịt

Rớt lại chiến trường

 

Còn mảnh linh hồn

Thề còn giữ nước

 

Giữ nước Lạc Hồng

Núi châu ruộng ngọc

Rừng vàng biển bạc

Thắng cảnh danh lam

Giặc bắc hung tàn

Ngàn xưa thống trị

 

 

Giặc mới thế kỷ

Mỏ dầu mỏ khí

Đường biển đường không

Nước ngọt đường sông

Quặng kim lâm thổ

Giặc trong đốt sử

Bán nước tang thương

Giặc ngoài xâm lăng

Dã man đầu độc

Ôi tiếng dân khóc

Biển chết rừng tang

Mặt trận khắp cùng

Mọi người là lính

Vì nước ứng chiến

Cứu lấy giống nòi

Vua quan lợn lòi

Một bầy tham nhũng

Hèn câm miệng hến

 

13.5.2016

 

 

 

 

 

NGỤ NGÔN DÂY LEO

 

 

Hai trụ đèn trong vườn sau

BÓNG tròn hình cầu

Một bị trộm mất bóng mất đầu

 

1.

Ở đâu xa dây leo bò đến chân trụ Leo leo quấn quấn

Thoải mái nhởn nhơ Quanh co mưu toan hắc ám Phủ kín toàn thân

Dây leo một trụ

 

2.

Ơ đâu xa bò đến chân trụ Dây leo leo leo quấn quấn Dù mưu toan tối ám

Đến đích không còn dễ như chơi Ồ, mi, cái đầu hình vòm trời Ta quấn vô đâu cột vào đâu

 

Ồ, mi, cứng tợ kim cương Ta làm sao thấu thẩm

Mi trơn tuột thứ da ngôi sao băng Ta dám mong chi gồng hơi dính bám Thôi mi cứ làm vòm

Cứ kim cương Cứ trơn láng

Hãy cứ giữa trời trơ trơ Ngoài vòng cấm cố

 

2.9.2017

 

 

 

 

ÔNG ĐỊA GẶP NẠN

 

 

Anh thanh niên lần đầu

Cầm cây chổi quét nhà

Đụng phải trang Ông Địa

Ông Địa văng ra xa

Nải chuối còn ngồi lại

Ông Địa lồm cồm dậy

Cố ngự vào chỗ cũ

 

 

Nguyễn Thùy Song Thanh

 

 Trích trong bản thảo tập “NHỮNG NGÓN TAY ĐÁNH RƠI CỦA THƯỢNG ĐẾ”  do nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội

xuất bản năm 2019

 

 

gio-o.com 2020