photo: NAT @ gio-o.com 

Nguyễn Thị Kim Liên

MỜ TĂM QUÁ KHỨ

 

Trong mơ còn nghe đêm đại bác
Nổ vang trời một thuở chiến tranh
Mấy mươi năm xa thời đổ nát
Nỗi đau còn âm ỉ lặng căm

 

Người ngã xuống dưới tầm đạn pháo
Tấm thẻ bài vướng ở đầu đâu
Mảnh xương xám hoá thành mộng ảo
Vất vưởng non ngàn đắng bể dâu

 

Người sợ hãi tay thành tay trắng
Biệt phố phường rơm rạ dần quen
Ngày hai bữa mòn răng khoai sắn
Nắng quái chiều thiêu giấc mơ đen

 

Người hốt hoảng thuyền con vượt biển
Nấm mồ hoang lạnh toát trùng dương
Hồn đáy nước nhiều năm ẩn hiện
Mặc sóng cào xé nát đau thương

 

Người câm nín nhàu trang lý lịch
Cúi oằn vai món nợ ngược xuôi
Gánh chữ nghĩa tội tình đối nghịch
Kiếp bò trâu lận đận buông trôi

 

Chuyện đã lâu mờ tăm quá khứ
Bỗng đôi khi chợt thức bàng hoàng
Đêm khuya khoắt nằm nghe gió hú
Chợt giật mình quá đỗi hoang mang .

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Đà Lạt , gần cuối tháng 3 năm 2018

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKimLien.html

 

© gio-o.com 2018