Thanh Tâm Tuyền

www.gio-o.com
Tên thật Dzư văn Tâm
Sinh ngày 13-3-1936 tại Vinh, Nghệ An.
Mất ngày 22/3/2006 tại Roseville, Minnesota, Hoa Kỳ.
- 1954-1962 Dạy học tại Sài Gòn
- 9-1962 Nhập ngũ. Khóa 14 Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức
- 6-1963 Chuẩn Úy. Tiểu đoàn 501/TĐ135ĐP
- 1964-1966 Thiếu Úy. Huấn luyện viên trường Chiến Tranh Chính Trị
- 10/1966-2/68 Giải ngũ. Dạy học tại Sài Gòn
- 2/68-7/70 Trung Úy. Nhân viên tòa soạn Nhật Báo Tiền Tuyến- Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị
- 7/70-11/72 Đại Úy. Phòng Tâm Lý Chiến Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt
- 11/72-5/75 Đại Úy. Nhân viên tòa soạn Tập San Quốc Phòng. Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.

TÙ CẢI TẠO - CAMP OF RE EDUCATION:
- 6/75-4/76 Trại Long Giao (Long Khánh)
- 4/76-10/77 Liên Trại 1 / Trại 6. Yên Báy - Hoàng Liên Sơn
- 10/77-6/78 Trại Cải Tạo Trung Ương Số 1. Lào Cai - Hoàng Liên Sơn
- 6/78-1982 Trại Tân Lập – Vĩnh Phú
Được tha ngày 12-1-1982
Ghi Chú Thêm: - Bút hiệu khác: Đỗ Thạch Liên, Ba Tê, Trần Kha - Di cư vào Nam năm 1954 - Lâp gia đình năm 1964 - 4/90 Tái định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO - 91-2001 Tốt nghiệp Computer Programmer. Nhân viên Trường Saint Paul College – St Paul, Minnesota - 2002 Nghỉ hưu

Tác Phẩm:
Tôi không còn cô độc (1956)
Bếp lửa (1957)
Liên đêm mặt trời tìm thấy (1964)
Khuôn mặt (1964)
Ung Thư (1964 - Tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên báo)
Dọc đường (1966).
Cát lầy (1967)
Ba chị em (1967)
Mù khơi(1970)
Tạp ghi (1970)
Tiếng động (1970)
Một chủ nhật khác (1975)
Thơ ở đâu xa (1990) (in ở Hoa Kỳ)

 


 


THANH TÂM TUYỀN
Qua Nét Vẽ Của Họa Sĩ Hà Cẩm Tâm

 


THANH TÂM TUYỀN
Qua Nét Vẽ Của Họa Sĩ Đinh Cường

 


THANH TÂM TUYỀN
Qua Nét Vẽ Của Đinh Trường Chinh

 


THANH TÂM TUYỀN
bài trên Gió O
đặc biệt vào dịp tưởng nhớ nhà thơ Thanh Tâm Tuyền
năm ông qua đời 2006

 


THANH TÂM TUYỀN
bài trên Gió O
đặc biệt vào dịp Giỗ 10 Năm (2016)
nhà thơ Thanh Tâm Tuyền


nét viết tay của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền:

.