Nguyễn C Thiện


www.gio-o.com

 


 

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (1939 2012) sinh tại Hà Nội. Ông từng bị nhà chức trách của chế độ Cọng Sản Hà Nội bắt giam tổng cộng 27 năm tù vì tội "phản tuyên truyền"

Tại Hà Nội ông có một thời dạy học nhưng cũng vì trong một bài giảng bài lớp sử năm 1960 mà không theo quan điểm nhà chức trách nên ông bị bắt vì tội "phản tuyên truyền". Ông được thả năm 1964 nhưng đến năm 1966 thì lại bị bắt giam vì làm thơ đả phá chế độ. Lần này ông bị giam đến năm 1977. Năm 1979 nhân vụ trao tập thơ cho sứ quán Anh, ông lại bị bắt. Mãi đến ngày 28 tháng 10 năm 1991 Nguyễn Chí Thiện mới được phóng thích và đến tháng 1 năm 1995 thì được xuất cảnh sang Hoa Kỳ (theo http://vi.wikipedia.org/wiki)

Ông nổi tiếng với tập thơ Hoa Địa Ngục mô tả sự tàn ác và độc tài của chế độ Cọng Sản tại Việt Nam trong thời ông sinh sống.

 

gio-o.com - Nguyễn Chí Thiện
trang đặc biệt - tháng 10. 2012


CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY
Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng bại
Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia
Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa.
Ta vẫn sống và không hề lẫn lú
Ta muốn nói với loài dã thú:
Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!
( 1975)

 
NGUYỄN CHÍ THIỆN
1939-2012

Bắt Tay với Người Thơ

Lê Thị Huệ
tản mạn

 
NGUYỄN CHÍ THIỆN
1939-2012

Hai Tập Thơ Tù
Nguyễn Chí Thiện & Hồ Chí Minh

Phan Thanh Tâm
tản mạn

 
NGUYỄN CHÍ THIỆN
1939-2012

Ai Giữ Tập bản thảo
Hoa Địa Ngục?

Phan Thanh Tâm
tản mạn