phản hồi nhân đọc


Văn Nhân Hư Nghị của Tôn Thất Phu

 31/10/2017

Theo tác giả Tôn Thất Phu, tên của bà Thụy Khuê, , là sao buồn ngủ.

Tôi không rơ có phải vậy không v́ tôi không biết tên chữ (Nho Văn) của bà. Nhưng tôi ngờ rằng, tác giả TTP đă giải nghĩa khá vơ đoán cái tên của người khác. Khoan nói nghĩa đen của ngôi sao buồn ngủ (?), người VN nếu muốn đặt tên theo nghĩa Hán Việt th́ họ cũng cân nhắc chọn cho con hoặc cho ḿnh một cái tên nghe ... được. Ngoài ra, cách đặt tên họ theo Nho Văn cũng nên tuân theo luật tắc tối thiểu nào đó. Thụy Khuê cả 2 chữ đều viết theo bộ ngọc .  Điều này tương đối hợp lư. Và nhất là phụ nữ, tên bộ ngọc thường đẹp.

Xuống dưới, ông TTP lại luận về tên bà Khuê một lần nữa. Lần này là chữ Khuê nghĩa là chia cắt. H́nh như ông TTP chỉ mượn cớ chữ nghĩa để nói "kháy" thôi hay chăng. Chứ đàn bà ai lại có tên vô duyên và xấu xí như thế. 

Lư Ốc BR============24/10/2017

Trường, field,

 

Trường, field, có mấy nghĩa chính:

1- Khoảng không gian, vùng địa lư, nơi chốn space, area, region. Như phi trường, hội trường.

2- Phạm vi trong đó có sự tương tác của lực hút đẩy, a region or space in which a given effect, như điện trường hay từ trường.

3- Trong phạm vi nhân văn xă hội, cũng được dùng như là tác nhân gây ảnh hưởng lẫn nhau - a complex of forces that serve as causative agents in human behavior. Như t́nh trường, quan trường.

Nghĩa thứ nhất thuộc địa lư. Nghĩa thứ 2 thuộc toán học và vật lư học. Nghĩa thứ 3 thuộc văn hóa xă hội con người. Theo tôi, cũng khó mà giải thích theo lối "hạt cơ bản" trong vật lư vào các "trường" khác như "t́nh trường, chính trường" chẳng hạn. 

Northwest 10/2017

Lư Ốc BR

Nguồn: https://www.merriam-webster.com/dictionary/field

 

 

 

© gio-o.com 2017