photo: Nguyễn Tư Phương

 

 

Nguyễn Tư Phương

 

vô danh

 

khi mà không còn một danh xưng gì để gọi

thì lấy gì để phân biệt giữa sống chết

đúng sai

phải trái

bạn thù

mọi thứ tan biến, tan biến...

cũng như thế

tấm thân tứ đại

của những người chiến sĩ vô danh đã tan biến

đã trở về thật trọn vẹn với

đất

nước

gió

lửa

…..

 

chiều đông Mạc Tư Khoa

tuyết bắt đầu rơi trên Công Trường Đỏ

hai người vệ binh

vẫn nghiêm trang đứng canh chừng ngọn lửa

ngọn lửa bập bùng

trên ngôi mộ của những người chiến sĩ vô danh

ngọn lửa

sẽ không bao giờ

được tắt.

 

Nguyễn Tư Phương

6.2018