nguyễn tư phương

 

ơn em

 

em đã ngồi với tôi

mấy mùa

mưa phượng tím

em ngồi

bên ngoài khung cửa mun

nắng hun vàng bóng cây

hoa hứng đầy cánh gió

bao lần

em vẫn còn ngồi đó

mới như ngày hôm qua

hồn nhiên hoa

hồn nhiên mưa

em tươi

hồn nhiên nắng

tôi ngồi tay muốn khóc

vài lần

hoen khói đen

tôi ngồi tôi muốn hát

bao lần

hoa còn tươi.

 

Nguyễn Tư Phương

 

http://www.gio-o.com/NguyenTuPhuongBinhYenXanh.html

 

© gio-o.com 2019