photo:nguyễn tư phương
nguyễn tư phương


nhớ Philz và những ngày ngồi quán

 

lại phải nằm nhà

để thấy mình lành hơn thục nữ

không la cà ở Philz

(vừa mới bị thêm một lần phong tỏa)

không nghiêu hào phố biển

không sườn trườu

không rượu vang phố núi

(không lang thang cùng em nơi quán xá)

 

lại phải nằm nhà

chợt thấy mình hiền như một Sa Di

trong mùa An cư Kiết hạ

đóng kín am thiền

cúc cung trì giới

tránh không ra đường

sợ phiền hà, lây nhiễm

cho chúng sinh quanh mình

ngại giẫm lên lá vàng

(làm chao đảo dáng thu)

 

lại phải nằm nhà

mỗi sáng tự pha cho mình

ly cà phê cách ly

để kiểm lại sáu căn

(mắt tai mũi lưỡi thân ý)

trong mùa đại dịch

quan trọng nhất là mũi và lưỡi

còn khả năng ngửi, nếm?

 

sáng nay ly cà phê vẫn thơm

và vẫn còn thật đắng

(không có vấn đề gì

trong chuyện ngửi và nếm).

 

 

Nguyễn Tư Phương.

12/2020.