photo: Nguyễn Tư Phương

 

Nguyễn Tư Phương

khuôn mặt thật xưa nay

 

Mùa đại dịch nằm nhà nhắm con mắt lại

để được thấy mình

ngồi-đứng-đi thong dong

cố nhắm con mắt lại

để thấy mọi ngày

trôi qua như cơn mơ.

 

Mùa đại dịch nằm nhà nhắm con mắt lại

để nghĩ nghiệm về những cái chết không kịp thở

cố nhắm con mắt lại

để thấy rõ những vết hằn thâm tím

sau chiếc khẩu trang

sau chiếc khăn che

của những nhân viên y tế

với những khuôn mặt trông còn rất trẻ

đang đối đầu với cơn đại dịch

biết đến khi nào

mới được ngồi-đứng-đi thong dong?

 

Mùa đại dịch nằm nhà nhắm con mắt lại

chợt nhận ra

khuôn mặt thật xưa nay

của những vị Bồ tát

là những chiếc khẩu trang

là những chiếc khăn che

(trên khuôn mặt của những người rất trẻ).

 

Nguyễn Tư Phương.

4/2020