photo: lê thị huệNguyễn Tư Phương

ngày tôi chọn nghiệp

 

Tôi vốn rất tự hào về cái chủ nghĩa ba phải của mình

Luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt 50 50

Đồng tiền nào cũng có hai mặt

Mặt phải mặt trái

Phải chọn bên nào?

Khi đúng sai, phải trái, xấu tốt…

Chỉ là những giả định nhị nguyên của con người

Thì làm gì

Thì làm sao mình có thể chọn bờ để đứng

Vì bên nào cũng đúng và cũng sai

Nên tôi thường đi đứng giữa đường

Bạn tôi cười

Mầy dễ bị xe đụng

 

Sau này có dịp gặp những bậc thiện tri thức

Tôi bỗng vỡ ra

Đường trung đạo không hẳn là đi giữa đường

Để bị đụng xe

Mà phải biết du di phải trái

Tùy duyên mà thuận pháp

 

Hôm nay trong buổi đàn hặc

Để luận tội một người đã từng làm tổng thống nước Mỹ

Tôi được coi những đoạn phim

Của những người muốn bày tỏ niềm tin một chiều và tuyệt đối của mình

Vào vị lãnh tụ khả kính của họ

Kéo nhau vào đập phá tòa nhà Quốc Hội

Để truy nã và xử những người đã không tuân theo chỉ thị của Ngài

Tôi thấy thật rõ trong ánh mắt của họ

Trong những cui những gậy

Trong những lá cờ và biểu ngữ

Trong những tiếng la hét

Trong rừng người

Rõ rệt

Có hai bờ đúng sai

 

Khi coi những đoạn phim rời đó

Tôi đã bật khóc

Và tôi đã chọn cho mình

Một bờ để đứng.

 

Nguyễn Tư Phương

2/2021