tranh Ngọc Dũng


 

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

CÓ HÔM

 

 

có hôm về ngậm sương tàn 

nghe hơi thở đã úa vàng ngọn cây 

có hôm đứng giữa trời mây 

mà thương dòng tóc guột gầy rụng rơi 

có hôm đứng ngó lên trời 

một vầng trăng đã rạc rời về đâu

có hôm thấy bạc mái đầu 

làm sao qua khỏi nhịp cầu tử sinh

có hôm tự dối lòng mình 

thấy như trẻ lại để rình rập đêm 

có hôm vốc nước khỏa thềm 

mới hay trái đất đã mềm dưới chân 

có hôm thấy sao xuống gần 

mới hay đời cứ xa dần trần gian.

 

 

HUỲNH LIỄU NGẠN

10 tháng 2/2020