Văn Cầm HảiGió O

 
 
 Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1972
Quê quán: Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

- Cử nhân Văn Khoa 1992
- Cử nhân Luật khoa 2000
- Tu nghiệp báo chí tại Hà Lan 2002
- Được mời tham gia chương trình Viết Văn Quốc Tế tại University Of Iowa (The University of Iowa, International Writing Program), Mỹ, 2005

Tác phẩm đã in:

-  Ng­ười đi chăn sóng biển, Thơ, Nxb Trẻ 1995
- Trên dấu chim di thê, Ký, Nxb Trẻ 2002
- Tây tạng, giọt hoa trong nắng, Ký, Nxb Trẻ 2004,

Góp mặt trong:

- Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000
- Ba nhà thơ Việt Nam- Nxb Tinfish- Mỹ . 2002
- 26 Nhà thơ Việt Nam hiện đa.i-2002
- Tuyển văn xuôi Huế 1975-2000
-  Hai thập kỷ thơ Huế 1975-1995
- Tuyển tập thơ chọn lọc 1997 và 2003
- Thơ Trẻ Việt Nam chọn lọc-1998.


 

ký, Tản Mạn ...

Đi Với Tang, Dưới Mưa Lhasa! *.

Những Con Ong Mật Như Lai.

Nơi Nietzsche Sinh Ra Để Trở Thành Bất Tử.

Sợi lông nách của hành tinh xanh

Tiếng Hát Bất Tử Trên Himalaya

Vú Người Đàn Bà Tạng

 

Thơ ...

hoe chân lời

 

...