photo: Nguyễn Đức Nhân

 

 

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

THƯ GỬI CHO NHỮNG CÂU THƠ ĐANG LẦM LŨI DƯỚI VÒM TRỜI CHÂU Á

 

 

 

Câu thơ đơn độc đã ngã xuống

 

máu loang ướt bóng tối

 

Viên đạn đồng vô tội

 

Kẻ thủ ác

 

cười sặc

 

sau báng súng

 

đêm rất đen

 

 

 

 Hỡi những câu thơ đang lầm lũi

 

 dưới vòm trời Châu Á

 

 hãy tập khóc hả hê

 

 khóc hả hê hạnh phúc

 

 đang được thở

 

 chắc gì ngày mai còn dịp

 

 khóc quê hương mình

 

 

 

Hai bàn tay thơ

 

 hãy tập níu lấy đêm câm nín

 

 chắc gì ngày mai còn dịp

 

 níu lấy mặt đất

 

 bị cưỡng đoạt

 

 bởi những kẻ mang mặt nạ chủ nghĩa

 

 đánh mất tính người

 

 

 mang linh hồn kẻ cướp

 

 chúng luôn sợ hãi Nhân Quyền – Dân Chủ – Tự Do

 

 

 

Những câu thơ không còn đơn độc

 

 dưới vòm trời Châu Á

 

 sẽ ngã vào ánh bình minh

 

 sẽ ngã vào đêm rất đen

 

 Máu của những câu thơ sẽ loang chảy

 

 máu loang chảy cho Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền

 

 máu của thơ loang chảy dưỡng nuôi

 

 những hạt mầm hạnh phúc

 

 máu của thơ rực rỡ Nhân Quyền

 

 máu của thơ lấp lánh sắc màu Dân Chủ

 

 máu của thơ thơm hương Tự Do

 

 

 

Những câu thơ

 

dưới vòm trời Á châu thơ mộng

 

 đã lớn lên căng phồng dồn nén

 

 khi Tự Do mãi quẫy đạp trong suy tư

 

 khi Dân Chủ mãi ẩn mình độc thoại

 

 khi Nhân Quyền mãi thu hẹp thở và ăn

 

 

 

Hỡi những câu thơ đầy năng lượng trong trái tim mình

 

 dưới mặt trời Châu Á

 

 đứng lên

 

 hãy đứng lên

 

 đừng bao giờ khiếp nhược những kẻ mang mặt nạ chủ nghĩa

 

 đánh mất tính người

 

 

 

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

2020