L.L.LAN

 

LAN THI 36.


Nắng đẹp như chiều trong sách xưa

Khi tình nhân nhẹ bước vào thơ

Lá xanh xao xuyến trời trong gió

Trên sóng vàng rung nước mặt hồ

Từ đó đời trôi chung với mộng

Và sầu theo tóc chẩy thành tơ

Bâng khuâng đi giữa thu tình sử

Nghe nắng tan vào lại giấc mơ


 

THƠ CHO CON GÁI ĐẦU LÒNG 18.


Chân đi quá nửa đường đời

Mắt sầu mẹ vẫn dài trôi một dòng

Con hiền như đá bên sông

Bên con mẹ ghé ngồi trông chiều tàn

Nước mây hờ hững trôi ngang

Thuyền đi trên bóng mây vàng ngẩn ngơ

Nặng nề mẹ vướng con thơ

Lòng như sông nước buồn chưa hề đầy

Ôm con nhìn nắng chiều nay

Nghe đời ấm một vòng tay bùi ngùi

 

L.L.LAN

http://www.gio-o.com/LLLan.html

 

© gio-o.com 2018