Khaly Chàm


www.gio-o.com
....

Khaly Chàm
tuổi con ngựa
sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn
nguyên quán: Cửu Long Giang
trước 1975: đi lính QLVNCH
sau 1975: đi kinh tế mới
hiện nay sống tại thị xã Tây Ninh
năm 1995 cầm bút viết văn-thơ trở lại
có những bài đã đăng trên website trong và ngoài nước


Thơ ...

 

chợt tìm thấy

 

dáng cong bờ bãi

 

đêm trắng / điên cùng ý tưởng

 

gặp lại chính tôi

 

gửi theo Trần Duyên Tưởng

 

phúc âm mùa thu

 

Hiện Thực Tháng Mười & Những Cơn Mưa

 

thơ là đôi cánh vỗ

 

vang & chạm