Sinh tại tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam, 1933. Mất tại San Jose, California, 2016.
Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn, Việt Nam
Triển lãm cá nhân từ hai đến bốn lần mỗi năm tại Việt Nam từ 1950 - 1975 tại:
- Hội Việt Mỹ, Sài Gòn
- Pháp Văn Đồng Minh Hội, Sài Gòn
- U.S.I.S. Hall, Sài Gòn
- Trung Tâm Văn Hóa Đức, Sài Gòn
- Toà Đại Sứ Thụy Sĩ, Sài Gòn
- Thư Viện Quốc Gia, Sài Gòn


Tham dự nhiều cuộc triễn lãm Hội Họa Quốc Tế tại Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Ý Úc Châu, Ba Tây, Hoà Lan, Đức, Tây Ban Nha

Sáng tác từ năm 1950, thuộc trường phái ấn tượng và trừu tượng

Giảng viên tại trường Đại Học Washington, Seattle từ 1978-1981 về môn hội họa cổ truyền Việt Nam

Đã được các báo Journal D'Extrême Orient, New York Times, Washington Post, San Jose Mercury News và các tuần báo nghệ thuật của các tiểu bang Hoa Kỳ phê bình và khen thưởng về các họa phẩm trong các kỳ triễn lãm

Dung hoà hai nền hội họa Đông Tây và chọn cho mình một lối đi độc đáo trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình

Các họa phẩm với chủ đề về Ngựa đã được các nhà phê bình nghệ thuật và giới yêu tranh vô cùng ca ngợi về bố cục, màu sắc cũng như đường nét