www.gio-o.com

 

 

trang YouTube - �m Thanh

 

kh�c Phụng Ho�ng (Nửa Đời Hương Phấn)

H� Triều - Hoa Phượng

tr�nh b�y:

Nguyễn Thị Hải

 

-----------------------------------

 

 

ng�y 9 th�ng 10 năm 2016

tại qu�n Lạc Cầm, Bolsa, Nam California

kỷ niệm 15 năm trang

www.gio-o.com

 

 

5 Năm L�m Bạn Với Gi� O

Nguyễn Thị Hải H�

tr�nh b�y:

Nguyễn Thị Hải H�

 

M�y V� Xứ, thơ Đ�o Trung Đạo, nhạc Nguyễn Đức Đạt
Đo�n Người Lữ Thứ, nhạc Lam Phương
G� Đi�n Tr�n Đồi Hoang, nhạc v� lời của Nguyễn Đức Đạt

tr�nh b�y:

Nguyễn Đức Đạt

 

C�n kh�ng Ng�y Về, thơ L�m Hảo Dũng

Đ�n B� Viết Ở Ngo�i Qu� Hương, thơ L� Thị Huệ

tr�nh b�y:

Vũ Quỳnh Hương

 

Nữ Quyền trong S�ng tạo Gi� O:
Phồn thực, Tự do, Hoang đường

Trangđ�i Glassey-Trầnguyễn

tr�nh b�y:

Trangđ�i Glassey-Trầnguyễn

 

Nỗi Li�n Đen Tối V� C�ng

tr�ch đoạn thơ Nh. Tay Ng�n,

Nh.Tay Ng�n được xem như l� nh� thơ khởi nghiệp,
l� người của h�ng-Thứ-Nhất khơi mở nền thi ca hải ngoại.
Sinh vi�n du học đi từ Miền Nam thập ni�n 1960
v� chết ốm trong một g�c x� tối đen ở Paris
v�o năm 1978 - sau khi Miền Nam bị Cọng Sản Miền Bắc chiếm -
Nh. Tay Ng�n l� một thi sĩ tr� thức, c� cảm thức kh�ng đi�n thơ mộng s�u thẳm
về thi ca v� triết l� khi con người sống b�n ngo�i thứ qu� hương thương nhớ v� khốn nạn.
Gi� O đ� chọn thơ Nh. Tay Ng�n vinh danh nh�n dịp trang www.gio-o.com
tổ chức ng�y D� Oi tại Bolsa, Nam Cali ,
để kỷ niệm 15 năm sinh hoạt văn chương nghệ thuật ở hải ngoại((l� thị huệ))

tr�nh b�y:

M�y Lan

 

Nhớ Người

Thơ: Nguyễn Thị Lệ-Liễu,

nhạc: Ngu Y�n,

tr�nh b�y:

Nguyễn Thảo, Lệ-Liễu, Ngu Y�n

 

www.gio-o.com/NgayDoOi

 

 

 

�gio-o.com 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.