Vũ Tiến Lập

 

xun luống

 

 

mưa biệt giam những ngy đầu hạ

nhớ những cơn bo rớt

đất cũ qua ba chục năm

mưa ging vẫn tồn tại

hnh ảnh cũ đ khng cn

thời gian trừu tượng

gang tấc chim bao

thin thu vẫn hẹn

 

tĩnh lặng

vị đắng sửng sốt trn đầu lưỡi

thơm mi chờ đợi

kiếm mi khng tm ra dấu tch

ngoi tn người mờ su trn mặt đ

chỗ về như gi tn đng giẫy dụa

đi lc muốn thỏa đng một điều g

ngoi xa khơi đời sống

những hạt giống chưa hứa hẹn

ma xun đ luống

chng ta đều thật c

thật cả trong mơ

đi khi ngờ vực

nỗi nhớ rụng đầu

 

Vũ Tiến Lập

 

2007 gio-o