vũ tiến lập

 

tiếng động kín

                   

 

ngát xanh đang vươn cao

mái xuân lợp khắn khít

tay nhét cô đơn trong túi vải

ta bỏ về em ở lại cuối đông

đă chết đi mọi ngày qua

mà tư tưởng là thời gian ẩn náu

t́m một chỗ bắt đầu

đôi môi đầy ắp nhớ

những ngón tay thược dược

cần mẫn dựng mùa xuân

núi đá gặt tan ngày băng lạnh

hư ảo chập chùng thoát cánh bay

buồm hoang treo cánh cũ

tâm lặng kín thinh không

gió thét gào biển vọng

chiều rơi vàng vọt cả chân trời

sự tàn hủy là môi năng cho sinh khởi

chỗ khởi đầu của không có khởi đầu

có hay chăng những bến bờ hữu hạn

mà nghe chừng khơi dậy chốn trần lao

 

Vũ Tiến Lập

 

http://www.gio-o.com/VuTienLap.html

 

 

© gio-o.com 2013