Carl Sandburg

 

Vũ Tiến Lập dịch

 

 

Village in Late Summer

 

Lips half-willing in a doorway.
Lips half-singing at a window.
Eyes half-dreaming in the walls.
Feet half-dancing in a kitchen.
Even the clocks half-yawn the hours
And the farmers make half-answers

 

Làng cuối hạ

 

bờ môi mở nửa lối vào

nửa như muốn hát bên ô cửa buồn

khép mi mơ kín tường vôi

đôi chân chực muốn nhảy quanh bếp hồng

đồng hồ uể oải nửa ngân

dân quê vời gọi nửa chào vu vơ

 

 

Jerry

 

Six years I worked in a knitting mill at a machine

And then I married Jerry, the iceman, for a change.

He weighed 240 pounds, and could hold me,

Who weighed 105 pounds, outward easily with one hand.

He came home drunk and lay on me with the breath of stale beer

Blowing from him and jumbled talk that didn't mean anything.

I stood it two years and one hot night when I refused him

And he struck his bare fist against my nose so it bled,

I waited till he slept, took a revolver from a bureau drawer,

Placed the end of it to his head and pulled the trigger.

From the stone walls where I am incarcerated for the natural term

Of life, I proclaim I would do it again.

 

Dze Ri

 

Sáu năm làm công cho nhà máy dệt

muốn đổi đời nên tôi lấy Dze Ri nghề làm nước đá

Ổng nặng ngoài trăm ký bồng tôi thiệt dzễ dzàng

Sức nặng tôi chỉ ngoài ba chục ký, dư sức ổng nhấc một tay

Mỗi ngày về nhà say bí tỉ rồi nằm lên mình tôi với hơi thở nặc nồng

Ổng nói chuyện đầu đuôi lộn xộn

Chịu đựng cũng hai năm rồi một đêm nực nội khi tôi từ chối ổng

Vậy mà ổng vung tay đấm tôi sặc máu mũi

Tôi đợi khi ổng ngủ, lấy khẩu súng trong ngăn kéo bàn học

Kê vào đầu thằng chả và bóp cò kết thúc

Bây giờ sau bức tường đá tù giam hết kiếp

Vì đời sống, xin tuyên bố tôi sẽ làm điều đó nữa.

 

Vũ Tiến Lập

 

http://www.gio-o.com/VuTienLap.html