tài liệu về vở kịch

 Thành Cát Tư Hãn - Genghis Khan

 của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan

 được diễn vào năm 1976  

tại rạp Twin Cities Theatre,

thành phố Minneapolis bang Minnesota

 

Cred to Mr. Joel Thingvall and Theatre in the Round http://www.theatreintheround.org/

  

 

 

 

 

 

 

 

 


sân khấu ở thành phố thủ đô bang
Minnesota (2019)  từng cho diễn vở Thành Cát Tư Hãn
của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan năm 1976, năm đầu tiên lưu vong của ông
(photo: http://www.theatreintheround.org/)

 

 

 

2019