tường vũ anh thy

 

thời gian

 

n�y thời gian

mi thổi qua khắp c�i miền d�u bể

đ�m qua

ta mơ thấy mi về

h�n l�n ngực ta bằng đ�i m�i lạnh gi�

rồi mi cho ta một chai rượu kh�ng nh�n

ta thầm gọi

biển ơi

 

 

thuốc l�

 

thuốc l�

ồ thuốc l� ơi

mi đốt tr�n m�i ta

những giấc mơ

những c�nh rừng

v� ta nhả ra v� lượng m�y

 

 

tr�n đường đồi

 

tr�n đường đồi lạnh gi�

gi� m�a thu thổi con nhện đung đưa

lời của gi� say sưa qua những l�

m� l� gan anh ngơ ng�c �a v�ng

b�n tay anh vẫn thơm m�i l�a

nhưng c�nh đồng anh ai vừa gặt hết b�ng

gi�ng s�ng anh s�ng xưa kh�ng chảy nữa

hai b�n ch�n ngớ ngẩn đứng ven đời

 

111111

 

 

ch�a jesus, v� nietzsche

 

gửi nguyễn xu�n hữu

 

b�nh m� l�m bằng l�a mạch

rượu vang l�m bằng nho tươi

con người l�m bằng hồn ph�ch

t�i kh�c dưới ch�n ch�a jesus

liếm m�u �ng thay bữa trưa ở tr�n đồi

nietzsche n�i đ�ng

chẳng l�m g� c� b�i giảng ở tr�n n�i

kinh kh�ng chữ

kinh kh�ng chữ

t�i ngồi trong b�ng đ�m

một m�nh

uống rượu với đậu phụ nướng

nh�n bức tượng phật bằng gỗ l�m chưa xong

 

121111

 

Tường Vũ Anh Thy

 

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

� gio-o.com 2011

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.