Sự T�ch C�i Nấm M�o

Tường Vũ Anh Thykể

truyện cực ngắn

 

Ng�y xưa c� một chị m�o tam thể. Th�ng thường th� mũi m�o rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng chị lại c� c�i mũi r� to.Tuy cả l�ng m�o đều c�ng nhận l� chị vừa đẹp vừa hiền vừa th�ng minh t�i giỏi, nhưng chị m�o vẫn ấm ức kh� chịu với c�i mũi to của m�nh.� Chị m�o rất �t n�i, song mỗi khi mở miệng l� chị n�i thật, n�i thẳng. C� l�c sự thẳng thắn l�m c�c bạn m�o tức giận, th�nh ra chị m�o �t bạn.

Trong sơn động ph�a bắc c� �ng-M�o-Th�ng-Th�i l�ng v�ng được cả l�ng m�o ưa mến v� �ng hay gi�p đỡ v� gỡ rối cho họ. Đầu năm �ng m�o v�o l�ng dự hội Tết. Đến đ�u �ng cũng vui vẻ ch�o hỏi v� cười n�i những dự t�nh tươi đẹp cho năm mới. Thấy chị m�o e thẹn một m�nh, �ng m�o �n cần hỏi han v� tấm tắc khen chị c� qu� tướng. Ch�nh c�i mũi to đặc sắc đ� cho chị m�o c� nhiều khả năng phi thường. Từ đ� họ quen nhau. Chị m�o hay đến v� t�m sự với �ng m�o như một người bạn rất qu�. L�u dần họ y�u nhau v� lấy nhau .

Nhưng rồi chị m�o vẫn bị c�i mũi to của m�nh �m ảnh day dứt. Một h�m chị gặp anh m�o trắng xa lạ đi qua l�ng. Anh m�o đon đả :

-� Aa! Ch�o c� ! C� l� người xinh đẹp nhất m� t�i nh�n thấy đấy� Nhưng nếu c� m� uống được hạt-lệ-lơ-lửng th� bảo đảm c� trở th�nh hoa hậu thế giới! V� hạt-lệ-lơ-lửng c� khả năng l�m mũi c� nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt vời !

- Hạt lệ � ? L� c�i g� vậy? Đi đ�u m� t�m ? Chị m�o run giọng hỏi dồn.

-� Ah! Đ� l� thứ hạt trong suốt� lơ lửng trong kh�ng gian. N� sẽ biến mất nếu tiếp x�c với bất kỳ thứ g�. Chỉ uống được khi n� đang lơ lửng. C� cứ theo t�i qua c�nh rừng b�n kia, t�i sẽ gi�p c� toại nguyện. C� đi b�y giờ nh� ?

- Ồ chưa ! T�i phải hỏi � kiến của chồng t�i đ�.

- T�y c�. Cơ hội n�y rất hiếm. Đi ngay b�y giờ mới kịp.

Chị m�o đắn đo một l�c rồi bằng l�ng. Anh m�o trắng b�n nắm tay chị m�o đưa đi t�m hạt lệ. Đ� l� giọt nước mắt người, gọi l� hạt-lệ-lơ-lửng. Chị m�o uống xong quả nhi�n mũi nhỏ lại. Chị th�ch qu�, nghĩ �ng-M�o-Th�ng-Th�i chồng m�nh kh�ng biết hạt -lệ-lơ-lửng th� cũng chả th�ng th�i g�. Chị m�o b�n ở với anh m�o trắng.

Từ ng�y uống hạt-lệ-lơ-lửng, tuy mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng tai chị m�o tam thể cũng nhỏ theo. Chị mất dần những khả năng phi thường. Trước kia chị c� thể ph�t hiện ra chuột v� rắn c�ch xa ba c�i nh�, th� b�y giờ chị chỉ kịp thấy ch�ng vụt qua m� kh�ng đuổi kịp. Chị vốn nổi tiếng về t�i bay lượn từ m�i nh� n�y sang m�i nh� nọ, t�i tr�o cao t�t tắp, th� nay chị rụt r� đi quanh quẩn dưới đất. Nhất l� đầu �c chị m�o vốn nhanh nhậy v� dũng cảm, nhiều s�ng tạo, đ� kh�ng c�n nữa. Anh m�o trắng bồ chị lại �t ở nh�, anh mải theo ve v�n c�c c� m�o kh�c. Chị m�o kh�ng ghen tức, m� chỉ thấy biếng nh�c ch�n chường.

Đến tối 23 Tết chị m�o tam thể chạnh nhớ người chồng cũ l� �ng-M�o -Th�ng-Th�i, chị đi về thăm. Đến nơi, chị m�o mới biết �ng m�o đ� chết trong sơn động. Một nguồn cảm x�c m�nh liệt bỗng d�ng l�n l�m chị m�o ứa nước mắt. Những hạt -lệ -lơ -lửng chị uống trước kia theo gi�ng nước mắt tr�i theo� Chị m�o tam thể chết m� hồn c�n vương vẩn nương theo con c� ch�p của �ng T�o l�n trời. Trời b�n cho chị đo�n tụ. Đ�m 30 Tết, theo �ng T�o trở lại trần gian, chị m�o tam thể nh�n thấy x�c �ng -M�o Th�ng -Th�i đ� mọc th�nh c�y xanh, hồn chị r�u r�t b�m quanh th�n c�nh th�nh những nụ nấm nhỏ x�u. Người ta gỡ nấm ấy ng�m v�o nước th� nở ra rất to, v� gọi l� Nấm M�o. Miền bắc Việt Nam gọi l� mộc nhĩ (tai gỗ) l� nấm d�ng nhiều nhất cho c�c m�n ăn c�ng giỗ v� tết như :gi� thủ, thịt đ�ng, nem cua, chả r�n, ph� sồi b�ng, thang, mọc, miến v.v.

tvat 2/2/11

 

truyện Huyệt T�ng H�m Rồng

���� Xưa c� bốn bố con, ngh�o đến độ cả nh� chỉ c� một chiếc chiếu v� một c�i khố. Họ phải thay nhau đ�ng khố để ra ng�ai kiếm ăn. Đến khi �ng bố sắp chết mới dặn c�c con giữ chiếu v� khố lại m� d�ng, cứ để bố chết truồng cũng được. Nhưng ba anh em thương bố qu�, kh�ng nỡ, vẫn mặc khố cho bố, lấy mảnh chiếu b� bố lại, đợi ban đ�m mới khi�ng bố đi ch�n. Phần v� thiếu ăn, phần v� trời đ�m gi� lạnh, ba anh em vất vả mệt qu�. Họ nghỉ ch�n b�n g� đất ng�ai đồng, thầm khấn: � Bố ơi, bố linh thi�ng, ph� hộ cho ch�ng con, bố nhẹ đi để ch�ng con dễ khi�ng bố . � Khấn xong họ tiếp tục kh�nh bố họ l�n. Lần n�y họ khi�ng dễ thật : rất nhẹ. Ba anh em mừng lắm, tin rằng bố r�t linh thi�ng .

�� Ch�n cất bố xong, ba anh em lần theo lối cũ về nh� . Qua g� đất, họ vấp phải x�c người chết b�n đường . X�c chết cũng đ�ng khố . Trời tối qu�, ba anh em kh�ng nhận ra ai . Họ x�yt xoa: � Tội nhgiệp . Bố ta c�n được b� chiếu ch�n cất. Người n�y chết phơi th�y ở đ�y . Th�i ta l�m ph�c ch�n �ng ta vậy� . Nh�n hốc đất gần đấy, ba anh em h� hục khi�ng x�c chết v�i v�o .

�� Đ�m ấy, người anh cả ngủ mơ thấy một con rồng đến bảo: �N�y anh kia, anh c� dời x�c bố anh ra khỏi h�m t�i kh�ng. T�i trả c�ng anh m�m bạc�. S�ng dậy quả c� một m�m đầy bạc s�ng l�e . Người anh kể chuyện giấc mơ . Rồi đến đ�m anh ta đi dời mả bố m�nh nh�ch ra một ch�t . Ba anh em nhờ m�m bạc sống rất thỏai m�i .

��� Lại một đ�m kh�c, người con thứ hai mơ thấy rồng đến năn nỉ : � �ng ơi, �ng kh�ng chịu dời mả bố c�c �ng, l�m h�m t�i bắt đầu sưng đau lắm . T�i đền ơn �ng m�m v�ng, xin �ng nh�ch bố �ng ra một ch�t�. S�ng ra quả c� một m�m đầy v�ng s�ng rực . Người con đi ngay đến mả bố, k�o b� chiếu nh�ch đi theo lời con rồng .Từ đ� ba anh em tương đối sung t�c . Tậu nh�, lấy vợ, chăm chỉ l�m ăn .

� Nguy�n hồi khi�ng bố đi ch�n, v� chiếu cũ r�ch, x�c bố lọt tuột ra ng�ai . Ba anh em kh�ng biết, tưởng bố tự nhẹ đi . V� t�nh lần về, ch�n l�m ph�c người dưng, lại ch�n ch�nh bố m�nh v�o h�m rồng . Mỗi lần dời mả chiếu, x�c bố thật vẫn y nguy�n trong h�m rồng . V� thế, người con �t ng�y kia thấy rồng lại đến kh�c l�c : � �ng ơi, miệng t�i sưng to đau qu� sức rồi . Xin �ng nh�ch mả bố �ng ra một ch�t . T�i đền ơn �ng lọ ngọc ti�n . � S�ng dậy quả c� một chiếc lọ nhỏ bằng ngọc rất đẹp. Người em mở n�t ngửi được m�i thơm ngạt ng�o . Anh ta cất l�n gi�nh bếp , định bụng để đấy xem sao . Rồi anh cũng ra mả bố , nh�ch chiếc chiếu đi cho rồng . Dĩ nhi�n x�c bố thật vẫn nằm y�n . Mả kết .

�N�i về chị vợ người em �t, đen đủi, xấu x�, chỉ được c�i nết na, trung hậu, chịu kh� . Một h�m t�nh cờ thấy lọ ngọc ti�n tr�n gi�nh bếp . Nh�n l�c muốn tắm, chị pha nước thơm trong lọ v�o chum nước . Bất ngờ dội nước đến đ�u, da chị trắng ra đến đấy . Chị th�ch qu�, dội hết chum nước. Người chị bỗng trắng trong như ngọc, t�c xanh như m�y . Chị trở n�n đẹp lạ l�ng . Nước tắm chị dội lan ra luống h�nh hương . H�nh lớn v�n vụt . Củ h�nh to như b�nh v�i, l� d�i như đ�n g�nh .

�Chồng chị, người em �t kia đi c�y về, thấy vợ đẹp như ti�n, say đắm qu�, cứ ngẩn ngơ ngắm vợ kh�ng thiết l�m lụng g� nữa . M�i rồi vợ bảo : � anh cứ ở nh�, kh�ng l�m lấy g� m� ăn . Th�i để em vẽ em l�n chiếc mo cau, anh đi c�y, cắm mo cau tr�n bờ ruộng, cũng như c� em vậy �. Chồng nghe theo, đem mo cau c� h�nh vợ giống như đ�c, cắm ở bờ ruộng, vừa l�m vừa ngắm vợ kh�ng biết ch�n . Bất ngờ c� con chim đại b�ng s� xuống quắp chiếc mo cau bay đi . N� bay đến cung điện nh� vua th� thả xuống . Vua xem h�nh vẽ tr�n mo cau đ�m ra tương tư người con g�i . Vua rao truyền t�m người đẹp mo cau để kết duy�n . Qu�n l�nh bắt được chị vợ kia . Vua mừng lắm . Nhưng người vợ nhớ chồng, nhất định kh�ng chịu . Suốt ng�y chị u sầu, kh�ng cười, chẳng n�i . Được c�i ng�ai sắc đẹp lạ thường, chị c�n tiết ra hương thơm lạ thường .Vua c�ng y�u th�ch, t�m mọi c�ch để được cầu th�n .� N�i về chồng chị, người em �t kia nhớ vợ qu� . Anh b�n nhổ h�nh quang g�nh quẩy l�n kinh đ�, rao quanh cung điện:�

��������������������������������� h�nh xanh h�nh xanh���

��������������������������������� dọc bằng đ�n g�nh

��������������������������������� củ bằng b�nh v�i

��������������������������������� ai mua h�nh t�i

��������������������������������� th� thương t�i với !�������������������������

�� Người vợ nghe tiếng rao, hớn hở nở miệng cười . �i chao l� đẹp ! Vua thấy vậy, nẩy ra � muốn l�m người b�n h�nh . Vua b�n gọi anh chồng đến, đổi lấy khố, g�nh lấy h�nh . Người chồng lập tức mặc �o mũ của vua . Bấy giờ luật lệ nghi�m khắc, kh�ng ai được ph�p ngẩng mặt nh�n vua. Th�nh ra khi vua rao h�nh, người chồng đ� mặc �o mũ vua, ra lệnh bắt vua b�n h�nh hạ ngục . Cuối c�ng anh l�m vua, chị vợ l�m h�ang hậu .

tường vũ anh thy kể

Truyện kh�ng thấy ch�p ở s�ch n�o, t�i chỉ nghe kể từ khi c�n b�, sẵn đ�y xin ghi v� kể lại. Truyện n�y t�i cũng đ� dẫn chứng trong b�i:Chử Đồng Tử: v� lượng thọ đ� đăng tr�n tạp ch� Thời Tập hải ngoại

tvat 5/2/11 (cho sinh nhật t�)

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

� gio-o.com 2011

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.