tường vũ anh thy

 

lời của lưỡi c�y

 

c�i c�y c� ng�n c�i lưỡi

ng�n c�i lưỡi c�y c�ng liếm mặt trời

ng�n c�i lưỡi c�y c�ng h�t một lời gi�

ng�n c�i lưỡi c�y c�ng nếm một đời mưa

 

th�ng mười đầu thu

khi n�ng đi

ng�n c�i lưỡi c�y thụt s�u v�o trong gỗ

 

 

 

chỉ l� một giấc mơ

 

bỏ lại cho t�i cả một tr�i đất

chỉ c� c�t đ� v� bầu trời trống rỗng

bỗng dưng t�i trở th�nh người đ�n �ng kh�ng c� b�ng

mỗi ng�y t�i đ�ng khố ra tưới nước v� nh�n mặt trời

những đ�m trăng t�i đ�ng khố nh�n� trăng

những đ�m kh�ng trăng t�i kh�ng đ�ng khố nh�n m�nh

t�i khẽ h�t một điệu nhạc t�y ban nha, h�t s� g� cuba, v� uống rượu tequila

tất cả mọi giải ph�p đều kh�ng

biến t�i chỉ l� một giấc mơ

hờ hững lướt qua thực v� mộng như một đ�ng đanh chờ cứu chuộc

t�i buộc v�o cổ tay mảnh l� chuối v� tự giắt m�nh bỏ v�o rừng

 

 

�những lớp mỡ thừa quanh hộp sọ

 

c� những lớp mỡ thừa quanh hộp sọ

y như lớp mỡ thừa to bụng bự m�ng

y như lớp mỡ thừa xệ m� xệ cằm

y như lớp mỡ thừa trong ruột gan tim m�u

mỡ thừa quanh hộp sọ l� chỗ nương n�u của th�nh kiến

l� th�nh lũy s�n si, kho t�ch lũy tham lam

nơi dung t�ng lũ bất lương, v� l� s�o huyệt của tội lỗi

những lớp mỡ thừa trong th�n chỉ l�m hại một người ri�ng

những lớp mỡ thừa quanh hộp sọ hại l�y chung rất nhiều người

 

nhiều thức ăn c� mỡ

thức ăn tinh thần c� thể c�n nhiều mỡ hơn

 

tường vũ anh thy

 

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

� gio-o.com 2012

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.