tường vũ anh thy

 

giữa gỗ v� người

 

học c�ch t�m mặt trời của l�

học c�ch l� đong đưa khi c� gi� mưa

học c�ch l� rơi m� kh�ng rụng

học trong bụng gỗ những đường v�n

c�ch gỗ nối tim từ thuở l� nh�n

c�ch gỗ nghe v� c�ch gỗ thở

thớ gỗ cho đi v� thịt gỗ để d�nh

từ bể d�u gỗ trở về d�u bể

ngẩng đặt gỗ l�n

c�i lạy hai lần

trước khi đẽo gọt

 

11/2/11

 

 

rượu cuối năm

 

cầm thời gian trong tay

bu�ng tr�i qua g� m�

hai vạt trăng lưỡi liềm tr�n mắt

rơi xuống th�nh hạt tr�n trong vắt

bu�n buốt g�t tơ mưa

đưa người� đưa cả ng�n c�nh l�

kh�ng c�nh n�o xanh

t�i thầm

h�n v�o đ�i m�i đ�ng đ�

của cuộc t�nh

 

30/1/11

 

 

giắt tay nhau với đ�a hoa nh�i

 

những lọn s�ng giắt tay nhau đi tr�n đại duơng

những hạt c�t giắt tay nhau đi tr�n sa mạc

những luồng gi� giắt tay nhau đi qua kh�ng trung

v� c�y cối giắt tay nhau đi tr�n mặt đất

ch�ng ta c� n�n giắt tay nhau với đ�a hoa nh�i

 

hỡi ơi h�nh tinh ta ở quanh quẩn với mặt trời

ta kh�ng thể thấy giải ng�n h� kh�ng ngừng sinh nở

những v� sao vẫn giắt tay nhau đi trong v� c�ng

 

ch�ng ta đ� chỉ l� những h�nh kh�ch lạ

chưa từng thật th� giắt tay nhau

nay ta c� n�n giắt tay nhau

đi tr�n s�ng hay dưới những bảng chỉ đường

hỡi ơi trời đất lạ thường

ngh�n năm chợt c�

một ng�y như kh�ng

 

ch�ng ta c� n�n giắt tay nhau với đ�a hoa nh�i

c�ng những gi�ng s�ng

c�ng những đọt mưa

đưa ta về qu� xưa

đưa ta về qu� kh�c

rừng n�i đầm lầy b�nh nguy�n hải đảo

từ tunisia đến ai cập libya

từ lục địa trung hoa qua đ�ng duơng

từ ba tư miến điện triều ti�n cuba ch�u phi ch�u mỹ

ch�ng ta c� n�n giắt tay nhau với đ�a hoa nh�i

theo gi�ng nước mắt sinh tồn

cuộc trăm năm nọ oan hồn c�n ghi

 

ch�ng ta c� n�n giắt tay nhau với đ�a hoa nh�i

như những người của tr�i đất

mất hay c�n

cũng cất được rượu trần gian

 

24/2/11

 

tường vũ anh thy

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

� gio-o.com 2011

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.