Tường Vũ Anh Thy

những bước lang thang tr�n h� phố

của g� B�nh Nguy�n Lộc

tản mạn

 

Đọc lại cuốn những bước lang thang tr�n h� phố của g� B�nh Nguy�n Lộc t�i muốn chất vấn nếu ổng c�n sống. Chất vấn rằng: Tại sao �ng nhắc đến bao nhi�u thứ c�y cối hoa cỏ ở S�i G�n hồi đ�, m� tuyệt nhi�n kh�ng n�i g� về c�y b�ng g�n của t�i ?

Tuy nhi�n, B�nh Nguy�n Lộc đặc biệt viết về mồ mả cũ của S�i G�n xưa ( chiếm gần 1/3 s�ch ). Người ta sống gần, sống quanh, v� sống
...tr�n c�c mồ mả ! Ch�nh gia đ�nh t�i hồi mới di cư (1954) đ� từng ở X�m Củi, cạnh nh� l� một ng�i mộ x�y ! Nh� h�ng x�m c�n dựa lưng v�o mả ! Trước mả l� ng� ba hẻm. Người b�n h�ng rong v� trẻ n�t thường x�m x�t hồn nhi�n b�n mả. " Mồ mả ở S�i G�n th�n mật qu� chừng. Người ta sinh hoạt giữa mồ mả như quen biết với ma dữ lắm. Ở cổng xe lửa Mỹ, b�n h�ng nh� thuơng Từ Dũ c� hai ng�i mộ song hồn kh� to. Tr�n mộ c� c�y mọc. Người ta treo v�ng dưới t�n c�y v�o những trưa h�, người ta đong đưa kẽo kẹt tr�ng rất an nh�n. Ngộ nghĩnh nhứt l� tấm bảng hiệu "  hớt t�c"  cắm tr�n đ�, cạnh chiếc v�ng. Kh�ch hớt t�c cứ ra v�o c�i tiệm lộ thi�n ấy m� kh�ng ch�t sợ s�t, e d� (trang 90). Ở Mỹ l�m g� m� c� cảnh ấy nhỉ? �ng B�nh Nguy�n Lộc c�n tiết lộ chi tiết n�y : S�i G�n đ�u đ�u cũng c� mồ mả, nhiều nhất l� Đ�ng � Ma (gần ph�a Hồng Thập Tự cũ). � Ma c� lẽ l� phi�n �m từ tiếng Ph�p Aux  mares (ph�a vũng lầy). �ng đặt c�u hỏi: "Sao ta ch�n x�c người ở x�m vũng lầy? Thật l� kh� hiểu."  Nhưng t�i cho đ�y l� th�m chứng cớ về v�ng đầm lầy của S�i G�n xưa ( văn minh đầm lầy ). 

Đọc B�nh Nguy�n Lộc ta c�n học được v�i chữ v�i tiếng lạ miền Nam như b�i ca dao :

Chợ Bến Th�nh mới
Kẻ lui người tới
Xem tứ diện rất xinh
Thấy em tốt dạng tốt h�nh
Chẳng hay em c� chốn duơn* t�nh hay chưa?
-Anh hỏi em về việc duơn t�nh
Em đ� c� chốn gửi m�nh cho Thanh**
-Căn duơn đ�u m� thấu đến b�n T�u
Họa chăng em thấy ch� lửng *** gi�u em ham ?

�ng ghi ch�: * duy�n. ** người T�u đời M�n Thanh.*** người T�u c�n trẻ.
( tr. 124) T� ra "lửng" l� c�n trẻ. Ch� lửng l� anh Ba Tầu c�n trẻ ! ( gửi c�i nghĩa n�y cho gio-o ).T�i t�m trong Tự Vị Tiếng Miền Nam của Vuơng Hồng Sển cũng chưa thấy c� !
Cuối s�ch B�nh Nguy�n Lộc van xin :
Mai sau d� c� thế n�o
Đốt l� hương ấy đọc ca dao n�y .
Gần như những lời ti�n tri: phụ nữ Việt gần đ�y đua nhau lấy c�c ch� lửng. Nghe n�i c�c ch� lửng đi đ�o bới b�-x�t g� đ� ở miền trung Việt cũng ra sức t�m đ�o Việt lấy chơi ! Thiệt l� nhục nh� hết � !

Ghi ch�: Những Bước Lang Thang Tr�n H� Phố Của G� B�nh Nguy�n Lộc được in ở S�i G�n v�o thập ni�n 60, đến năm 1999 nh� xuất bản Trẻ cũng ở S�i G�n t�i bản
.
tường vũ anh thy 16/2/11 

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

� gio-o.com 2011

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.