Tường Vũ Anh Thy

 

Mưa Chiều Th Su

 

 

 

đầu điếu thuốc

tim đỏ ln rộn r

tch c ph

con mắt ng bưng trời

chiều thứ su

mưa luồn trn tượng gỗ

g xuống lng lỗ rỗ hoa mưa

 

tvat

 

 

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

 

 

gio-o.com 2012