Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

sân nhớ người

 

 

trưa. nắng đu đưa gió

gạch đỏ khoe bao hình

cái xích đu ngủ gật

thèm đôi bàn tay xinh

 

kìa! con ong mật nhỏ

hình như mới cựa mình

nét phấn còn thấp thoáng

tiếng ai, cắc tùng dinh

 

thu. sân gạch đón lá

tươi nửa nụ cười xa

lạnh. phấn chia đôi ngả

tìm hoa nắng, nhớ người

 

yên. thì thầm cõi mộng

phấn với hình. nghiêu dao

trời nghe buồn. buồn lạ

cầm hoa nắng, nhắn người

 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

2022