Trần Thị Trường

Thế Dũng l�n đồng lục b�t thơ

(Đọc s�ch �Lục b�t l�n đồng, trường ca của Thế Dũng, NXB Lao Động 2010)

����

������ T�i c� đọc của Thế Dũng cuốn: �Một nửa l� số� (tiểu thuyết), đọc xong, t�i nghĩ, tiểu thuyết l� một thể loại qu� thử th�ch người cầm b�t. V� đọc �B�n d�ng s�ng t�nh sử� (Tuỳ b�t & Đối thoại văn chương) th� thật lạ, c� những b�i viết rất hay, song cũng c� những b�i chưa nhiều dụng c�ng. C� lẽ� bởi: đ�y chỉ l� một tập hợp kh� ngẫu nhi�n c�c b�i viết khoảng 20 năm trở lại đ�y. Song, với cuốn s�ch n�y t�i bỗng thấy nể Thế Dũng bởi tr�ng c� vẻ hiền l�nh, nhu m� thế m� lại kh�ng ngại va chạm, kh�ng ngại đối thoại, viết l� viết thế th�i.� Kh�ch quan, t�n trọng sự thật d� điều đ� l� phũ ph�ng, l� chướng tai một v�i ai đ�. Qua bạn b�, t�i biết Thế Dũng từng c� mặt ở chiến trường, từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm văn ở VN rồi từng thi�n di �tới Đức cho đến ng�y nay. Viết văn, l�m b�o, dịch thuật v� l� cộng t�c vi�n văn nghệ của Đ�i ph�t thanh Tự Do Berlin kh�ng biết ngần ấy việc c� đem lại cho Thế Dũng một đời sống vật chất đ�ng kể như những người Đức kh�ng, nhưng những cuốn s�ch của anh th� g�p phần l�m sinh động cuộc sống nhiều tẻ nhạt n�y, v� l�m n�n một gương mặt người cầm b�t tử tế.

����������� T�i cũng đ� đọc thơ Thế Dũng, kh�ng ấn tượng nhiều lắm song lần n�y cầm tr�n tay cuốn �Lục b�t l�n đồng� t�i thực sự ngạc nhi�n v� thầm th�n phục Thế Dũng, �người đ�u s�u sắc�? Thế gian chẳng thiếu người đọc nhiều, nhớ nhiều nhưng đọc v� nhớ nhiều những g� đ� đọc như Thế Dũng để trở th�nh th�i sử �văn th� kh�ng nhiều. Ch�ng ta đ� rất th� vị với những trang của th�i sử văn Xu�n S�ch, giờ lại th�m những trang của Thế Dũng, cũng nhiều n�t độc đ�o.

������� Trong thể thức thơ Việt, Thế Dũng đặt v�o một trường ca lục b�t 190 ch�n dung văn học Việt Nam. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người qua con mắt Thế Dũng hiện ra trong chừng dăm mười c�u lục b�t, cộng lại c� thể th�nh ch�n dung văn học Việt một thời kỳ.

�������� Giống như một hoạ sĩ t�i hoa, Thế Dũng l�n đồng vẽ người, khi th� một n�t k� hoạ b�t sắt, khi th� hẳn một bảng m�u, nhưng ai ra người nấy. C� người hiện ra sơ s�i, nhưng l� c�i sơ s�i như nguy�n mẫu. C� người hiện ra x� x� gai g�c, cũng l� x� x� gai g�c như nguy�n mẫu, v� c� người được mi�u tả với vẻ bạo liệt. Nhưng bạo liệt kh�ng phải do Thế Dũng cố t�nh m� Thế Dũng ch�n th�nh cho rằng, phải vẽ những �nh�t� như thế mới tương xứng với c� t�nh người đ� .v.v. Kh�ng cay nghiệt, cũng kh�ng dễ d�i, kh�ng ch�m biếm h�i hước cũng kh�ng đao b�a sỗ s�ng, rất nh�n bản Thế Dũng vẽ người với n�t vẽ nh�n �i, h�m hỉnh...để ai đ� c� thể nh�n v�o ch�nh m�nh sau giật thột sẽ ph� l�n cười một c�ch sảng kho�i.

��������� Viết (vẽ) được như thế, kh�i qu�t ho� t�c phẩm v� hiểu nguồn mạch s�ng tạo cũng như c� t�nh của từng ch�n dung thật chẳng dễ d�ng. T�c giả của cuốn trường ca lục b�t (ch�n dung) n�y phải l� người y�u từng trang s�ch, y�u mọi con người, v� đắm đuối với nền văn ho� sinh ra những con người v� những t�c phẩm đ�.

��������� T�c giả thơ kh�ng cố � định vị c� nh�n n�o tr�n chiếc chiếu l�ng, chắc anh chỉ mong đem lại cho bạn đọc một ch�t vui vẻ� Chuyện l�ng văn ấy m�, đ� biết bao người từng mong muốn l�m c�i việc t�m gọn ai đ� trong một lời kể của m�nh. Nhưng kể sao cho sinh động, cho dễ nhớ v� cho đ�ng l� người đ� l� chuyện tới nay mới c� 1 người. Thế Dũng liều lĩnh l�m người thứ 2. Nhưng c� thể tử vi của Thế Dũng đ� quy định anh phải viết c�i trường ca ấy, l�m c�i việc ấy, kh�ng l�m th�... giời phạt. Chăng?

�������� 190 ch�n dung văn học, kh�ng ghi r� t�n ai, chỉ đ�nh số ở đầu c�c đoản kh�c trong một cuốn s�ch tr�n 200 trang, m� đọc l�n ai cũng nhận ra đ� l� nh�n vật n�o. Chỉ đ�ng tiếc cuốn s�ch dừng lại ở ngần ấy ch�n dung, trong khi c�n kh�ng �t những ch�n dung văn học th� vị nữa trong l�ng văn VN chưa được Thế Dũng nhắc tới, v� chưa biết chăng, hay ng�i b�t của anh chưa tả nổi?

��������� Để ho�n tất b�i viết xin tr�ch ra đ�y một số ch�n dung:

4. Đi t�m kẻ chặt c�y xanh

Đất bền bỉ m�i c� th�nh biển khơi

Cười su�ng trong bữa tiệc đời

Hỏi người người chỉ trả lời nước đ�i

 

Thư m�a đ�ng ngỏ c�u mời

Đường tới th�nh phố th� ngồi xe tăng

Chiều Phan Thiết t�m trăng tang

Anh em c�n đủ năm thằng ng�y xưa ?

 

Thời gian thương lượng nắng mưa

Điếu văn hay viết�n�n thơ vẫn buồn.

 

��� �������22. Bầu trời vu�ng... Lục b�t tr�n

������������� Ổ rơm c�n ấm... Em c�n Mẹ cha?

������������� Nh�n thật gần... Tổ quốc xa...

������������� Bao nhi�u tiềm lực thật th� hư hao

 

�������������� Từ Đ� L�n đến S�ng thao

�������������� Đường xa �u Mỹ ca dao đầm đ�a

�������������� Chẳng thế n�y chẳng thế kia?

�������������� Phi�u lưu mấy... chả dại l�a vợ con!

 

�������������� Th� khi�ng ch�y, cối, th�ng, nơm

�������������� V� tư rổ, xảo, giỏ hom, điếu c�y

�������������� Lao đao tưởng niệm... lưu đ�y:

�������������� Duy người y�u nước- ng�i n�y bền sao?�

����������

��� �������������29. Ngẫu hứng bước qua lời nguyền

����������������� Đi t�m nh�n vật để tuy�n �n người

����������������� Bao nhi�u L�o Khổ hận đời

����������������� Gi� biệt b�ng tối gặpt hời y�u ma

 

����������������� S�ng trưa chiều tối... khề kh�

����������������� Vấp sao quả tạ cũng l� c�i đinh

������������������ Kh�c dạo đầu đ� đao binh

����������������� Sinh ra để chết cứ b�nh tĩnh y�u

 

 

��������� ���������31. Cổ phần trong c�i người ta

������������� �����Cơ hội của Ch�a dễ ra của m�nh

�������������� �����Đ�n b� uống rượu thất kinh

�������������� ����Của rơi nhặt được như h�nh Li�u trai

 

�������������� �����Đ�n �ng đọc s�ch lai rai

��������������� ����Nh� văn chơi với những ai hả giời?

������������� �������Đ�n b� c� v� hay cười

���� ���������������Cũng kh�ng kh� bảo như người dở hơi

 

��������������� �����D� nh� hay b�t cũng chơi

��������������� �����Khải huyền muộn rất đ�m hơi Việt H�.

� �������

�� ��������������������13. Từ ng�y anh N�p đứng l�n

������������������������� Ngọc đất Quảng vẫn giữ nguy�n mạch ngầm

������������������������� Đường ch�ng ta như lũ xu�n

������������������������� M�a hoa thuốc phiện xoay vần em anh?

 

������������������������� Rừng X� Nu chết sao đ�nh

������������������������� Rẻo cao, cao m�i th�ng ng�y Ninh N�ng

������������������������� Đường m�n tr�n biển tinh th�ng

������������������������� A ma đường n�i th� kh�ng vấn đề

 

������������������������� Ri�ng đường cởi tr�i nhi�u kh�

������������������������� Ng�i l�nh Ngọc n�t m� gh� c�i người.

 

����������������� ���������23. Tưởng như ngựa trắng lạc rừng

�������������������������� H�t lời c� độc chim v�ng đắng cay

�������������������������� Chăn tr�u đốt lửa gi� m�y

�������������������������� Trở về với mẹ thơ đầy tang thương?

 

��������������������������� Cuối c�ng vẫn c�n d�ng s�ng

��������������������������� Em d�m bỏ chồgn về ở với t�i?

�������������������������� Chu�ng ch�a k�u... Đồng hoang ơi!

��������������������������� Lộc người l� Đức? Lộc Giời l� Thơ?

 

���������������������������� Nợ g� lục b�t tổ sư?

� ���������������������������Trời cho một b�t đ�i mưa... Bốn m�a?����

 

������������� T�i nghĩ, chứ Đức ở đ�y được d�ng kh� đắt. V� chỉ một chữ đ� th�i đủ thấy sức suy tư v� nội lực của hoạ sĩ.

������������� H�ng trăm ch�n dung như thế, xin d�nh bạn đọc kh�m ph�.

*

������ Một điều th� vị nữa, dường như Thế Dũng chia trường ca ra� c�c chương Gi�p Ất B�nh Đinh Mậu Kỷ Canh T�n Nh�m Qu�. Mỗi chương lại c� một đề từ. Chương VI, Kỷ: Sen Phong Sương Đắng... Thơm Từ Từ D�ng. Chương VIII, T�n: Bao Nhi�u Kẻ Sĩ Chịu Tang Bi�n Thuỳ.. v.v. C�c chương d�i ngắn kh�c nhau, c�c c�u lục b�t c� thể nối liền nhau bởi vần gieo, nhưng lại được t�ch ra bởi c�c số ở đầu đoản kh�c để ph�n biệt từng ch�n dung. Một kiểu rất... Thế Dũng.

���������� S�ch d�y hơn 200 trang, "Lời cuối s�ch" t�c giả viết: "Lục b�t l�n đồng vốn ngẫu hứng, bất chợt, vụt hiện. Việc định danh, gọi t�n từng đoản kh�c xin được ph� th�c cho bạn đọc. C�c chữ viết tắt ở phần mục lục, nếu c� thể, coi như một g�c mở tham chiếu".

�������� �

Trần Thị Trường

����������������������������������� � gio-o.com 2010

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.