hình ảnh ra mắt sách Mây Chó

của nhà văn Võ Đình ở Washington DC, ngày 16 tháng 5, 2004
nhà văn Mai Ninh, tác giả Hợp Âm Trong Vùng Sân Khuất


nhà văn Võ Đình
từ trái sang phải, hàng đứng: Xuân Lan, Ngô Vương Toại, Nguyễn Ngọc Bích, Ngô Nẫm, Trương Anh Thụy,
Phương Chi, Laihồng, Võ Đình, Mai Ninh, Hồ Bửu, Ngô Phi Đạm, Nguyễn Thị Thanh Bình, Miêng.
Hàng ngồi: Đào Thị Hợi, Huỳnh Tâm, Đỗ Quỳnh Giao
Lệ Thanh, Mai Ninh, Đỗ Qùynh Giao, Miêng, Uyên Thao, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thị Laihồng
Ngọc Tịnh, Laihồng, Lệ Thanh
Lệ Thanh
Lệ Thanh, Laihồng