Y CỰU

Trần thị LaiHồng

 

 

Gió phương Đông vừa lại

ngàn mặt hoa hồng rạng rạng cười

 Anh Đào

xưa rộ rỡ

bạt ngàn 

tươi mươi

mừng Xuân và tôi

cùng trở lại

sau những tháng dài băng giá lạnh

 chốn cũ

vang vang ngàn lời oanh

líu lo lảnh lót chuyền cành

 

trời xanh ngăn ngắt

ḍng Potomac trong vắt

khói sóng lao xao

long lanh mạch sống tự nguồn đào

 

sông nước đó

cảnh sắc này

y cựu

tôi lạc bầy

có thương cây nhớ cội

mà người xa rồi

tội lắm

tôi ơi

chữ t́nh từng xẻ làm dôi

mà nay mỗi dứa mỗi nơi doạn dành…

 

 

 

 

Đất lành Maryland

26- IV-2011