trần thị laihồng

 

TẾU  CHỮ

với Vơ Đ́nh

 

 

    tản mạn-    Ngồi gần lại đây!  Chơi chút chơi!

 

-    Chơi?

 

-    Ừ, chơi!  Chơi chữ chơi!

 

-    Chơi th́ chơi!  Sợ chi!

 

-    Chơi dấu.  Hỏi và ngă.  Có ba điều:

 

Điều thứ nhất, nói với y tá là cổ khô, cổ khan, đau cổ.  Khao khao khan khan cái “thành quần” như hồi Hoàng Xuân Sơn i meo không dấu, bảo “thanh quan hong” mà đọc là “thành quần hồng” đó !!!

 

Điều thứ hai, là cổ ướt …

 

-    Ô, xin lỗi !  Uống nước làm rớt mấy giọt ướt cổ.  Lau nhé !

 

-    Rồi !  C̣n điều thứ ba : cái « cỗ » cũng ướt nữa !

 

-    Cổ cỗ.  Cổ là cái cổ, cổ họng.  Khan cổ, khô cổ, đau cổ, cổ c̣, cổ   cao ba ngấn …  Nốt ruồi cổ là lỗ tiền chôn.  Lại c̣n cổ tay cổ chân  Cổ tay vừa trắng lại vừa tṛn/ mặt mũi xinh xắn chồng con thế nào ?  Hay là Cổ tay đă trắng lại tṛn/ để cho ai gối mà ṃn một bên !

 

C̣n nữa !  Cổ là xưa cổ cổ lỗ sĩ, đồ cổ, đồ xưa … Cổ c̣n là cái trống, như trong chữ đại cổ là cái trống lớn.  Có mấy câu về chữ cổ như Cổ Loa là chốn đế kinh/ trông ra lại thấy ṭa thành tiên xây…  Hay là  Cổ Đô thực chốn giang hồ/ ai đi đến đất Cổ Đô cũng nh́n …

 

-    Thôi !  Đủ rồi !  C̣n điều thứ ba muốn nói, là cái « cỗ » cũng ướt rồi !

 

-    Ủa !  Cái cổ ướt th́ lau khô rồi.  C̣n cổ chi nữa ???

 

-    C̣n chứ !  Cái « cỗ » dấu ngă, không phải dấu hỏi !

 

-    Ô !  Nằm bệnh mà tếu !  Biết rồi !  « Cỗ pháo » ướt,  phải không ?  Mà cũng đến giờ lau rửa « cỗ pháo » của mấy ôn và ngao ṣ của mấy mệ …

 

-    Đúng rồi !  Họ sẽ lau chùi súng đạn mấy « cỗ pháo » và cho mặc khố …  Khố này chính lụa Cổ Đô/ Quả nhân ngồi chận xin cô hăy cầm…

 

Ḿnh không biết bài bạc làm sao mà thua bạc đến nỗi cầm khố !  Mà bây chừ làm chi có khố lụa Cổ Đô để đem đi cầm ! * Ở đây chỉ có khố bông khốn khó ai thèm chịu cầm !  Khi không bỗng trở lại thời mặc khố !!!  Khố nghèo !!!

 

 

trần thị laihồng

http://www.gio-o.com/tranthilaihong.html

 

 

Hoa bang

Manor Care, 25- X-2008

 

*  Lụa Cổ Đô ở Sơn Tây nổi tiếng tốt, đẹp và bền.  Đánh bạc thua cởi khố cầm lấy tiền.  Theo tranh dân gian Thưởng Xuân Đồ trong Imagerie Populaire Vietnamienne của Maurica Durand.

 

 

 

 

© gio-o.com