nghệ thuật Sắc Lụa

Trần Thị Laihồng


Kim Long, Phượng Hoàng, Hoa Đăng


Đông Sơn


Hoa Phong Lan Giáng Xuân (Bulbophylum makoyanum)


Ly Hương, hoa hậu áo dài 98 Bắc California


Mầu Quan San, giải nhất về vẽ áo dài, tại Đại Hội Miss USA Vietnam ở California, đầu 1996