TRẦN MẠNH HẢO

 

 

TRANG TỬ

 

Lau sậy b�n s�ng Bộc đứng một ch�n m� ngủ

C�y trẻ thơ mơ giấc bạc đầu

C�y lau mộng h�a th�nh hạc trắng

C� thể giờ hạc vẫn ngỡ m�nh lau

Thương trời kh�ng ch�n phải đứng

M�i lửng lơ �m hồ điệp m�y ng�n

 

Ta ngờ c�y h�e vừa đi vừa h�a bướm v�ng

Ho�ng H� l�m thang bắc l�n trời xanh

Sương m�c như cừu kh�ng cần gấm v�c

M�y trắng nh� Chu ơi

Gi� s�ng Tần chẻ m�y l�m t�c

 

Hỡi c� k�nh bơi tr�n thớt nh� vua

Phượng ho�ng kh�ng t�m nổi ngọn ng� đồng đậu

Cứ bay, cứ bay c�nh g�y rơi xuống đất

C�nh chim kia chợt h�a lưỡi c�y

Ta c�y ruộng theo ch�n tr�u đường c�y chữ nhất

Đ�u biết c�nh chim phượng ho�ng ăn đất m� say

 

Ta thương Liệt Tử cưỡi gi� bay phải lụy gi� trời

Huệ Thi học hết năm xe s�ch

Vẫn chưa đọc nổi văn tự lo�i ruồi

Th� l�m chim chả giấu trời trong hốc đất

Người cuồng nước Sở ơi

 

Ta đập v�m trời vỏ ốc

L�m thuyền chơi bến Ngưu Lang

Ai bay �o l�m buồm ta dựng t�c

M�y trắng s�ng xưa giờ h�a r�a v�ng

Ơ n�i c�n ngồi như c�c

Mỗi th�n h�e kh�i bướm ng�t t�n nhang

 

Ta ho� ngọn b�t l�ng v�t theo chim Cưu đ�m nghi�n, ng�y s�ch

H�y t�ng th�n ta trong bụng quạ, diều h�u

Hồn ta mọc trong thuyền trời lau l�ch

S�ng Bộc ch�ng ch�nh như trời thả sợi d�y c�u

 

Ph� Nhuận �

S�i G�n 23-10-1994

 

 

 

F. �KAFKA

 

 

Kafka

Anh đi t�m tr�i tim con kiến

Hỏi Samsa b�a ph�p h�a c�n tr�ng *

Đ�m ng�i b�t đ�o ngực m�nh hang chuột

Cuống họng d�i thườn thượt m� cung *

 

�nh trăng đặc bết t�c

Gỡ anh ra khỏi thế giới b�ng nh�ng

Anh bị tr�i bằng những tia chớp

Những con chữ ho� th�n bọ hung *

Đuổi anh chạy về ph�a ruột

 

Kafka

Anh vồ lấy con người

Anh vồ lấy tr�ng ngươi m�nh bị b�ng tối đục kho�t

V� địch nhịn ăn, v� địch nhịn cười *

 

V� địch nhịn sống, v� địch nhịn chết

Quờ tay ra kh�ng n�u được Ch�a Trời

Đ�m lẩy bẩy ngh�n v� sao bọ ch�t

Chết lặng lời tuy�n �n ma trơi

 

Kafka

Trần gian đuổi bắt anh

T�nh y�u đuổi bắt anh

Anh chạy v�o n�p c�i chết

Một thế giới kh�ng đ�nh

Run rẩy ngh�n trang viết

Nghe ngh� người tiếng mọt nghiến trời xanh

 

Ph� Nhuận �

S�i G�n 28-8-1996

 

 

 

 

C� KHI T�I L��

 

 

C� khi t�i l� t�i chăng ?

Ngồi đ�y m� ngỡ cung quăng xa vời

C� khi người kh�c trong đời

H�a th�nh t�i những kh�c cười thẳm s�u

 

C� khi t�i l� đ�u đ�u

Chợt n�n m�u thịt ban đầu mẹ cha

Dễ chừng t�i thuở l� hoa

Biết đ�u đất đ� oa oa ch�o đời

 

T�c em buộc đất l�n trời

Mắt em l� b�t vẽ vời t�i ra

T�i từ em nỗi thịt da

C� khi t�i cũng người ta cũng m�nh�

 

 

TRẦN MẠNH HẢO

 

www.gio-o.com/TranManhHao

 

 

 

� 2007 gio-o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.