Calcioxp.comCheap Jordans SaleXPsoccer.com - Xp soccer for cheap soccer cleats saleNike Mercurial Vapor XI FG BHMCheap Nike Mercurial Superfly 360 EliteNike Mercurial Vapor XII 360 Elite FGAir Jordan 11 Gym RedCheap Air Jordans SaleCheap Air Jordans For Sale

 

 

 

 

 

Th�ng 11. 2017

 

 

Tuần trước t�i đến thăm hai chị em Vũ Thị Thơ v� Vũ Thị Gấm b�n chuyện dựng lại một vở kịch cho Bố Khắc Khoan.

 

Đứng trước b�n thờ Bố, Vũ Thị Thơ cứ thầm cầu cứu Bố về Bố bảo n�n dựng lại kịch cho Bố nh�.

 

 


tr�i sang phải, L� Thị Huệ, Vũ Thị Thơ, Vũ Ngọc Quỳnh

 

B�nh m� eo thon gi�n gi�n như b�nh m� Win Chấn Đ� Lạt c�ng pate v� sausage Ph�p của người đ�n b� sang nếp Vũ Thị Thơ đ�i thảo miệng t�i, Vũ Quỳnh Hương, va` Vũ Ngọc Quỳnh con g�i nhạc sĩ Gọi Người Y�u Dấu. Ngọc Quỳnh từng thủ c�c vai Giang Minh trong Th�nh C�t Tư H�n, v� vai nữ trong vở Thằng Cuội của nh� kịch t�c gia Vũ Khắc Khoan trước đ�y ở Đại Học Thụ Nh�n Đ� Lạt. C� con g�i rượu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghi�m xinh tươi kh�o l�o dễ thương m� kịch đến độ n�i với Vũ Thị Thơ, chị ơi, chị cho em về với kịch nh�, cho em về l�m ch�n k�o m�n, em cũng về. Em m� kịch lắm

 

Kịch Vũ Khắc Khoan đ� gặp phải bức tường sắt lạnh l�ng của những người kh�ng biết kịch nghệ g�. Số l� ch�ng t�i nghe n�i Đại Hội Cựu Sinh Vi�n Trường Cũ kia định l�m đại hội năm tới v�o th�ng 9 năm 2018. Nghĩ l� Đại Hội bao nhi�u năm cứ nhảy đầm với ca sĩ h�t vớ vẩn, năm nay ch�ng t�i định xắn tay �o ra mắt một vở kịch của gi�o sư Vũ Khắc Khoan cho ho�nh tr�ng, cho đời biết tay. D� g� th� gi�o sư Vũ Khắc Khoan từng dạy đại học ấy từ l�c trường lập quốc cho đến năm 1975. Chị Vũ Thị Thơ h�o hoa c�n đ�i nhất định phải kiếm rạp c� m�n nhung k�o ra k�o v� cho sang chảnh.� L� chị t�n qu� c�c gi� trị văn h�a cao cấp đi ra từ c�i n�i nu�i dưỡng tr� thức của chị. Ai d�, ch�ng t�i đưa offer với ban tổ chức Đại Hội. Đại Hội n�y kh�ng cả trả lời một c�u! Im lu�n mười ngh�n cyberspace email. Chắc họ chỉ th�ch nhảy đầm m� lị h�t hỏng bolero hương đồng nội. Kịch cao cấp qu�, kh�ng hợp họ chăng?

 

Giờ ch�ng t�i đi kiếm chỗ kh�c mần kịch. Thế n�n mới c� buổi gặp gỡ cuối tuần qua

 

Buổi gặp gỡ cũng n�i nhiều về một �ng gi�o sư kh�c vừa ra đi. Gi�o Sư L� Hữu Mục vừa qua đời ở Canada. �ng L� Hữu Mục cũng l� một �ng gi�o sư đ�nh đ�m. �ng say m� v� thờ phượng Chữ N�m. T�i học với �ng mấy năm liền t� t�. L�n đến cuối năm Ba, �ng tuy�n bố, l�n đến năm n�y, c�c anh chị phải viết luận văn bằng chữ N�m như thế mới xứng đ�ng l� sinh vi�n ban Việt Văn Đại Học Đ� Lạt. B�o hại học với �ng l� học viết Chữ N�m chết bỏ trẻ nhỏ kh�ng ke. �ng qua đời ở Canada, nh� văn Hồ Đ�nh Nghi�m viết một b�i n�i về những kỷ niệm dễ mến giữa anh v� gi�o sư năng nổ L� Hữu Mục ở th�nh phố Mộng Lệ Hoa.

 

 

Nh�n dịp gi�o sư L� Hữu Mục qua đời, cựu sinh vi�n Đ� Lạt ch�ng t�i đi một mẫu ph�n ưu tr�n Thời B�o Montreal. Khi t�i n�i với người ở Việt Nam để đưa t�n c�c gi�o sư đồng nghiệp dạy Đại Học Đ� Lạt v�o mẫu chia buồn về sự ra đi của gi�o sư L� Hữu Mục ở Montreal. T�i nhận được một c�i nhắn nhe mật từ Việt Nam, l� kh�ng n�n đề t�n c�c gi�o sư c�n sống ở Việt Nam ra tr�n mẫu ph�n ưu khi m� n� d�nh d�ng đến t�n gi�o sư L� Hữu Mục. L� do l� v� �ng L� Hữu Mục choảng l�nh tụ Hồ Ch� Minh đớn đao qua việc phủ nhận l�nh tụ Hồ Ch� Minh ba xạo, kh�ng viết quyển Ngục Trung Nhật K� m� nhận vơ l� m�nh viết. Đối với Việt Nam, tội �ng L� Hữu Mục to đ�ng. D�m tấn c�ng B�c Hồ K�nh Y�u của họ

 

T�i nhận tin n�y mới sực tỉnh người: Ồ th� l� Việt Nam vẫn c�n l� một nước Độc T�i, �c Với D�n. Thế m� t�i cứ tưởng bở!

 

 


Kathy Tran, photo: kathyforcongress


Stephanie Murphy, photo:stephaniemurphyforcongress

 

Hai người đ�n b� Việt Nam ở Mỹ c� lẽ l� hai b� Trưng đ�ng nghĩa vừa phất cờ hải ngoại sau 40 năm vượt bi�n di tản 1975. Đấy l� c� Kathy Trần (t�n Việt Trần Kh�nh Linh 39 tuổi) thắng cử D�n Biểu Li�n Bang ở District 42 Virginia ng�y 7 th�ng 11 năm 2017 vừa qua. V� c�ch đ�y đ�ng một năm, th�ng 11 năm 2016 c� Stephanie Murphy (t�n Việt Đặng Thị Ngọc Dung 38 tuổi)thắng cử d�n biểu Li�n Bang District 7 Florida. Hai b� Kathy Trần v� Stephanie Murphy l� hai ch�nh trị gia đứng l�n phản kh�ng �p bức x� hội Mỹ. Kathy Tran tuy�n bố ra l�m ch�nh trị sau khi thấy �ng Trump kỳ thị di d�n m� thắng cử tổng thống Mỹ. B� Stephanie Murphy th� ra tranh cử v� muốn chống lại việc s�ng ống xử dụng thả ga của đ�n �ng Mỹ hiện nay. X� hội Mỹ với giống đực nắm quyền v� g�n giữ bạo động như l� d�y cương. B�y giờ sung bắn xối xả v�o nh� thờ Sutherland Spring Texas bắn v�o buổi đại hội �m nhạc Las Vegas nh�n loại la to�ng l�n Nước Mỹ Bạo Động. Thế c�n bao nhi�u năm nay Nước Mỹ Sản Xuất Chiến Tranh đi c�c nước Trung Đ�ng, Nam Mỹ, cả thế giới tin l� Mỹ bảo vệ Tự Do. Trời ơi! Thế giới thiệt l� ng�y thơ! Hai phụ nữ Gốc Việt thắng cử chức vụ D�n Biểu Li�n Bang, đại diện cho hai tiểu bang Florida v� Virginia để v�o l�m việc trong Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington DC. Hai chức vụ n�y kh� to, kh� quan trọng, kh� danh vọng, kh� quyền lực, �d�nh cho d�n l�m ch�nh trị chuy�n nghiệp, l�m l�nh đạo thế giới thứ thiệt. Cả hai được d�n Mỹ bầu l�n. Cả hai phải đi thuyết phục nh�n t�m để cho người Mỹ bầu họ. Một c�ng việc cực kỳ kh� cho bất cứ người n�o. Người Mỹ phải nghĩ rằng hai người đ�n b� gốc Việt Nam n�y sẽ l�m chuyện l�nh đạo nước Mỹ một c�ch xứng đ�ng, n�n người Mỹ mới d�nh cho hai người đ�n b� n�y những l� phiếu để thắng cử. Đ�y l� một th�nh c�ng vĩ đại của người Việt đi ra thế giới. Hai th�nh c�ng đến từ hai người đ�n b� Việt Nam. Trước đ�y hai người đ�n �ng Việt Nam nổi tiếng chạy chức vụ li�n bang nhưng đ� kh�ng thắng cử. Đấy l� �ng Trần Th�i V�n chạy chức d�n biểu California v� �ng Joseph Cao chạy chức d�n biểu ở New Orlean, Louisiana. Đ�n b� Việt Nam c� vẻ dễ th�nh c�ng ở ngoại quốc. Đ�n b� � Ch�u n�i chung �t bị kỳ thị như đ�n �ng � Ch�u bị kỳ thị ở Mỹ. Ch�ng ta chờ xem hai vị Trưng Trắc n�y sẽ l�m g�. Điểm th� vi, l� cả hai b� đều đ� lập gia đ�nh với hai �ng Mỹ. Nhưng b� Kathy vẫn giữ gốc văn ho� Việt Nam l� đ�n b� đi lấy chồng vẫn giữ họ của m�nh, t�n b� l� Kathy Tran. Trong khi b� Stephanie Murphy th� t�n Ngọc Dung nay biến mất để th�nh một Stephanie, c�n họ Đặng cũng biến mất nay lấy họ chồng Mỹ Murphy, d� b� vẫn c�n n�i được tiếng Việt. Ng�y nay đ�n b� x�ng ra x� hội nhiều hơn. Cứ chờ xem thử đ�n b� c� thể chuyển h�a được thế giới như thế n�o. Đ�n b� vẫn được xem như l� những người nu�i nấng nh�n loại. Trong khi đ�n �ng được xem như những kẻ ph� hủy v� x�y dựng nh�n loại. Sự x�ng v�o đời của đ�n b� hiện nay c� l�m gia tang được mặt nu�i nấng nh�n loại kh�ng ? Chứ cứ theo c�ch thế con người xử với nhau cho đến thời Trump tổng thổng Mỹ, �một thằng l�m mười thằng ph� th� d� c� x�y bao nhi�u, chỉ cần một cuộc chiến l� tất cả mọi triều đại c� thể bị ph� hủy. Nh�n loại lại tiếp tục hư v� ho�n hư v�

 


Kathy Tran tr� chuyện bằng tiếng Việt
Stephanie Murphy tr� chuyện bằng tiếng Việt

  

 

Chuyện văn nghệ văn gừng của giới văn chương văn xẹp Việt Nam, kỳ trước Gi� O cho đi b�i t�m của nh� thơ Nguyễn Đăng Thường tiết lộ �ng c� b� con với nh� văn Mai Thảo. Hai �ng c�ng l� họ Nguyễn Đăng. �ng Mai Thảo t�n thật l� Nguyễn Đăng Qu�. C�u chuyện thật l� hy hữu n�i l�n c�i bản t�nh bất định của x� hội Việt Nam. X�o trộn thường trực. Nhất l� ng�y xưa phương tiện li�n lạc c�n �t. Kh�ng như ng�y nay kẻ địa cầu n�y c� thể xem mặt v� nghe giọng n�i của người địa cầu kia trong t�ch tắc. C�u chuyện về gia phả nh� thơ Nguyễn Đăng Thường kể với một giọng d� dỏm, đọc rất bổ xung, hổ tương cho bản dịch vở kịch Rạp Eden của Duras Marguerite, nữ nh� văn viết với một giọng s�u thẳm những cơn đi�n bất định của hồn người, đời người, một giọng văn thần sầu ri�ng biệt của b�. Qua t�i dịch của nh� thơ Nguyễn Đăng Thường m� t�i đọc m� tơi.

 

L� Thị Huệ

chủ bi�n gio-o.com

20.11.2017

 

 

� gio-o.com 2017