Vương Đức Lệ

1937-2008


 

Srnade


Từng ngọn nến thắp ln, thắp ln

Đm đen vừa đủ sng

V tiếng ht em

Lời buồn Srnade

Ta tm su trong mắt

Bắt gặp nửa hồn ta

Ngọn nến hồng như thắp lửa sao sa

Bản tnh ca

Nẻo thin đường g nhịp

1961

(trch thi tập Thơ Giữa Đời Thường)

Srnade,  thơ Vương Đức Lệ, trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2010