Vũ Hữu Định

1942-1981

 

Đứng Giữa Đồng Không

 

một bầy sáo nhỏ qua sông

một em tôi đă cầm ḷng đi xa

như con sông nhỏ thật thà

sớm hiu hắt tạnh, chiều sa mưa nguồn

 

một bầy sáo đă đi luôn

một em tôi đă để buồn lại đây

con chim quyên đă lạc bầy

xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang

 

một bầy sáo nhỏ bay hoang

một em tôi đă bỏ làng đi xa

tôi ngu ngơ giữa chiều tà

em đi để lại ḿnh ta giữa đồng

 

Đứng Giữa Đồng Không,  thơ Vũ Hữu Định, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010