V văn L

 

My Chiu

Cho Th Kh

Buổi chiều no my bay

Nắng mong manh trn vai em gầy

Buổi chiều no bước chn chợt nặng

Ta bỗng dưng buồn em c hay?

 

Nhn em by giờ hay dĩ vng?

Nhớ em by giờ hay tương lai?

Chợt yu vỉa h phố lạ

Chợt thương những giấc mộng di!

 

Em ngồi đ nghĩ g?

My vương đỉnh ni

Phiến đ ru hờn tủi

Cỏ buồn lối đi?...

 

My trong ta rất thấp

Trời trong ta đ chiều

Em vẫn ngồi xa tc

Từng sợi buồn quạnh hiu!

 

Ta muốn nhặt l kh

Từng chiếc rơi trn tc

Ta muốn thở di, muốn khc

Khi chiều rơi vang tiếng gọi hư v!

 

Buổi chiều my bay, my vương

Lối nhỏ em về m sương

Ta đi ngậm ngi cm lặng

Khng gian sầu xuống linh hồn!...

(KBC 4027)

 

(Bch Khoa, số 374 ngy 1 thng 8, 1972)

 

My Chiu,  thơ V Văn L, trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2010