Võ Đức Ngạn

1951 - 1991(?)

 

Bóng Lá Sang Thu

 

Em mang hồn tu nữ
Về dưới mái chùa xưa
Ta nguôi lòng du tử
Chiều đợi cuối sông mưa

Em là chùm bông đỏ
Vừa nở chiều hôm qua
Ta là con bướm nhỏ
Rã cánh xuống lòng hoa

Em có tình kim chỉ
Ta mơ làm vải thô
Em có lòng thục nữ
Tan trong tiếng nhị hồ

Em là rừng hương quế
Ta mơ làm tiều phu
Ngủ quên mùa trăng xế
Cùng bóng lá sang thu…

 

Bóng Lá Sang Thu, thơ Võ Đức Ngạn, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011