Vi Khuê

 

Hoang Vu

 

Qua đèo nay, nhớ trấn xưa

Hoang vu đồi hạ, đôi bờ cỏ may

 

Từ bên ấy sang bên nầy

Con sông vẽ một nét mày bắc ngang

 

Em về bên ấy sao đang

Tôi thương cổ thụ hai hàng lệ xưa

 

Cồn hoang dã, bến lau thưa

Trơ thân cỏ dại nằm chờ nước sông

 

Cửa trời đã khép đôi khung

Suy tư bước nhỏ ngại ngùng chân em

 

Dòng ơi, sông, nước êm đềm

Trả hoang vu, lại cho mình hoang vu

 

1963

 

Hoang Vu, thơ Vi Khuê, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

 

gio-o.com 2011