Uyên Hà

 

Mt xưa

 

Lúc đi tay trắng cơ hàn

Về qua bến đợi đò ngang nhớ người

Không buồn vì lỡ niềm vui

Nhưng buồn vì đã mất đôi mắt buồn

Anh còn mấy tiếng vấn vương

Lời không nói được, xin mường tượng cho

Bến người anh đứng buồn xo

Tưởng em bờ cũ tròn vo mắt cười

Đố ai khua mấy giọt rời

Tưởng em cõi ấy, cong vời mắt thương

Anh mai nằm chết sa trường

Tưởng em lần cuối mắt ươn ướt sầu

 

trích Bách Khoa số 317, ngày 15-3-1970

 

Mt Xưa , thơ Uyên Hà, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2010