Từ Thế Mộng

1937 – 2007

 

Một Phương Qu


Không phải suối

Không phải sông

Mà ướt đầm mái tóc

Không phải rực vàng

Một màu hoa cúc

Mà đơn sơ áo ướt một đôi vùng

Em tắm biển về biển ướt ở sau lưng

Vàng mấy khoảng cho mặt trời tới đậu

Em đạp xe về

Dáng hiền thục quá

Đơn giản vậy mà sao ḷng anh lạ

Nghiêng theo em như thể đóa hoa quỳ

Ôi màu vàng đâu thể dễ phải đi

Màu vàng không phai

Mặt trời vẫn ướt

Nên phương em lẽo đẽo một phương quỳ

 

Một Phương Qu,  thơ Từ Thế Mộng, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010