Triều Uyển Phượng

(?) - 2011

 

 

By Mi Ca Chàng

 

Chàng mãi loay hoay trí nhớ

sao bầy mối cứ đùn lên hoài

tội nghiệp cho tuổi trẻ chàng

thật tội nghiệp hết sức.

 

Xin hãy nói dùm với bầy mối

hãy kêu la dùm chàng

hãy kêu la và thét

bầy mối ơi bầy mối

tội nghiệp hết sức.

 

Sao bầy mối cứ đùn trong trí nhớ chàng vậy

ai làm ơn nói dùm với nàng

Xin hãy buông tha chàng.

 

(Nguồn: Thơ Miền Nam Thời Chiến Tập I- Thư Ấn Quán Hoa Kỳ Xb 2009)

 

By Mi Ca Chàng, thơ Triều Uyển Phượng, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011