Trần Xuân Dũng

 

Đàn Khuya Ray Rt

 

Cung bậc nào buông khối ngọc tan

Xuất hồn Chung Tử lắng nghe đàn

âm thanh ray rứt, tình ai vỡ?

Xoáy mãi đêm sâu, tận cuối ngàn...

 

Trích thi tập THƠ 28 SAO

 

Đèn Khuya Ray Rt, thơ Trần Xuân Dũng, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

 

gio-o.com 2011