Trần Vạn Giả

1945-

 

Chiu Qua Sông

Phất phơ áo lụa trên cầu

Nắng nghiêng cổ tháp ngả mầu thời gian

Gió xao sông nước mênh mang

Thương em, nhớ mẹ ngập tràn nhánh sông

 

Bách Khoa số 378, ngày 1-10-1972

 

Chiu Qua Sông, thơ Trần Vạn Giả, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011