Trần Ngọc Kim

 

Mưa Tin Đn

 

Pḥng tuyến chiều sương mưa lặng lẽ

Hồn thi nhân một thuở lưu đồn

Núi rừng ngủ giấc hời hiu quạnh

Trấn thủ mười phương một nỗi buồn

 

Tôi ở đây mà ḷng thật xa

Sầu vương theo lớp lớp mưa qua

Mưa nghiêng tâm sự lên đồn vắng

Heo hút vào đêm chợt nhớ nhà

 

Nhớ lắm mái trường im bóng lá

Nhớ em khăn lụa che môi cười

ở đây khói lửa mờ đôi mắt

nằm dưới hầm tôi trốn mặt trời

 

Lá vẫn xanh rừng chưa đổi sắc

Tiền đồn hiu quạnh đón mùa mưa

Chiều sương khói thuốc xanh ḍng nhớ

Cô độc nằm nghe gió trở mùa.

 

(trích tạp chí Bách Khoa, xuân Giáp Dần, 1974)

 

Mưa Tin Đn,  thơ Trần Ngọc Kim, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010